Mirasçılar dikkat! Vergi dönemi başladı!

Mirasçılar dikkat! Vergi dönemi başladı! Mirasçılar dikkat! Vergi dönemi başladı!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla ya da ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Mirasçılar için 2. taksit ödemeleri bugün başladı.Türkiye'deki malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesin durumunda miras vergisi ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız bir biçimde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de miras vergisi ödeniyor.

Bir kişinin vefat etmesi halinde tüm mal varlığı mirasçılarının arasında pay ediliyor. Bu durumda mirasçıların her sene düzenli olarak iki kere vergilerini ödemeleri gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. Miras kalan kimseler, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içerisinde iki eşit taksit halinde ödüyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu da kapatılıyor.

Bugün başlayan veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım tarihine kadar devam edecek.VERGİNİZİ HESAPLAYINMiras vergisi ödemeleri Veraset ve İntikal Vergi Daireleri'ne yapılıyor. Verginin beyannameleri de taşınmazların bağlı olduğu belediyeye tahsis ediliyor. Veraset yoluyla ya da ivazsız olarak oluşan intikallerde veraset ve intikal vergisi hesaplaması şöyle yapılıyor:İstisna tutarları şu şekilde;
-
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,NASIL HESAPLANIYOR?Vefat eden biri 2019'da iki çocuğuna 400.000’er TL bağışlamıştır. Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından kendisine bağış yapılan çocuklardan her biri için hesaplanacak vergi şöyle olur;

2019 yılı istisna tutarı 5.760 TL’dir. Matrah 400.000 – 5.760 = 394.240 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şöyle hesaplanacaktır:

290.000 X yüzde 5 (Normal oran yüzde 10)= 14.500 TL

104.240 X yüzde 7,5 (Normal oran yüzde 15) = 7,818 TL

14.500 + 7.818 = 22.318, TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 senede her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenmesi gerekli. İlk taksit 3.719,66 TL olarak ödenecek. Kendisine bağış yapılan diğer çocuk da aynı tutarda vergi ödemesi gerekiyor.


MİRAS KALAN EVİN SATIŞI


Medeni Kanunu'na göre mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereği tarafından ortaklığı devam ettiği sürece mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Mirasçılar ortak karar alıp miras kalan evi satabiliyor.

Miras kalan eğer konut ise satışı, tüm hissedarlar tapuya gidip imza vermesi veya  tüm hissedarların hisse satış yetkisi verdiği bir kişinin tapuda satış işlemi yapması yeterli oluyor.

 

Emlak vergisi ödemeleri başladı!