17 / 08 / 2022

MÜSİAD'ın Bakırköy'deki arazisinin imar planı süreci durduruldu!

MÜSİAD'ın Bakırköy'deki arazisinin imar planı süreci durduruldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mülkiyeti hazineye, kullanım hakkı 30 seneliğine MÜSİAD'ın olan İstanbul Bakırköy'de yer alan yaklaşık olarak 15 dönümlük arazinin imar planında değişikliğe gitti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, mülkiyeti hazineye, kullanım hakkı 30 seneliğine MÜSİAD'ın olan İstanbul Bakırköy'de bulunan yaklaşık 15 dönümlük arazinin imar planında değişikliğe gidildi. İmar planındaki değişiklik 4 Şubat 2022 tarihinde askıya çıkarıldı. Plan değişikliğiyle bir bölümde MÜSİAD binası yer alan, büyük bölümü boş olan parsele “turizm ve ticaret” fonksiyonu tanındı ve otel ile rezidans inşa edilebilecek duruma getirildi. Plan raporunda, parselin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna tahsisli olmadığına dikkat çekilerek, kamu taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için bakanlık tarafından 12 Kasım 2021'de rezerv yapı (yeni konut) alanı ilan edildiğine vurgu yapıldı.

MÜSİAD ın Bakırköy deki arazisinin imar planı süreci durduruldu!

BAKANLIK: SEHVEN YER VERİLDİ

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre; Bakanlık, 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği duyuru ile planlama sürecinin durdurulduğunu belirtti. Konuyla ilgili duyuruda, planlama çalışmaları aşamasında alanın rezerv yapı alanında olması sebebiyle taslak imar planında bu konuya yer verildiğine fakat bakanlığın ilgili müdürlüğünün yazısı ile bu kararın ortadan kalktığının anlaşıldığına dikkat çekildi. Onaylanan imar planı nüshasında yer almamasına rağmen il müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan planın açıklama raporlarında parselin “rezerv yapı alanı” şeklinde ilan edildiği bilgisine sehven yer verildiğinin altı çizildi. Bu sebeple planların askı ilan işlemine son verildi. Bu plan yerine bakanlığın 8 Şubat 2022'de onayladığı imar planının askı süreçlerinin başlatılacağına vurgu yapıldı.

YENİ PLAN ASKIDA

Duyurudan hemen sonra bakanlık tarafından yeni planı askıya çıkarıldı. Yeni planda, yalnızca sehven bulunduğu ifade edilen “rezerv yapı alanı” ibaresinin kaldırıldığı görülürken, başka bir değişikliğe gidilmediği de belirlendi. Hazırlanan son plan kapsamında da parsele “ticaret ve turizm” fonksiyonu tanındı. Parselin inşaat oranı 1.65, yükseklik de 11 kat yapıldı. Ticaret turizm alanında; yönetime ilişkin idari tesis alanları, turizm ve konaklama tesisleri, ofis, iş hanı, çarşı, rezidans, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret ve finans birimlerine yer verilecek.

MÜSİAD'ın indirim çağrısına üyelerden tam destek geldi!

Bakırköy Kartaltepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!