Müteahhit daire teslim tutanağı!

Müteahhit daire teslim tutanağı!

Müteahhit, bir başka kimse için bir arsa üzerinde inşa edilecek yapı müteahhit veya ticaret ile ilgili bir işi yapmayı üstleniyor. Daire teslim sürecinde müteahhit daire teslim tutanağı imzalanıyor. İşte tutanak örneği..


Müteahhit daire teslim tutanağı!

Müteahhit, bir başka kimse için bir arsa üzerinde inşa edilecek yapı müteahhit veya ticaret ile ilgili bir işi yapmayı üstleniyor.


Sözleşmeye uygun bir şekilde ve zamanında teslim edilen daireler için müteahhitin daire teslim tutanağını imzalaması ve imzalatması gerekiyor. Müteahhit daire teslim tutanağı örneği şu şekilde:


............... PROJESİ

KONUT TESLİM TUTANAĞI


YÜKLENİCİ:

BÖLGE NO:

ADA NO:

BLOK TİPİ:

BLOK KAPI NO:

KAT NO:

KONUT NO:

KONUT SAHİBİ:

TESLİM TARİHİ:


................... tarafından ....................’da inşa ettirilen ve  ............................... aracılığı ile satışa sunulan konutlardan .............. Bölgesi ................ Ada ....... .... Blok ......... Kat ....... numaralı konutu yerinde görüp beğenerek, bitmiş durumu ile imza ettiğim gayrimenkul satış sözleşmesindeki esaslar dahilinde teslim aldım.


Söz konusu konutun oturmaya ve kullanmaya müsait bir durumda, eksiksiz olduğunu ve görülen hiçbir kusurunun bulunmadığını görüp, tetkik ederek kabul ettiğimi beyan ederim.

Konut seçim tutanağı eki olan mahal listesinde yazılı olan tüm tesisat ve demirbaşları vb. yeni ve çalışır durumda teslim aldım. 


Teslim aldığım konutun bulunduğu binadaki ve parseldeki müşterek yerlerin tesis ve tesisatlarını söz konusu konut ile birlikte noksansız ve kullanılmaya müsait bir durumda teslim aldığımı, ayrıca herhangi bir eksik nedeniyle ileride hiçbir hak iddiasında bulunmayacağımı kabul ve ikrar ederek ...../...../2015 tarihinde mahallinde (...) nüsha tanzim olunan işbu tutanağı birlikte imzaladık.


TESLİM EDEN 

TESLİM ALAN


MÜTEAHHİT     

MÜŞAVİR

KONUT ALICISI

İSİM SOYAD

İMZA

 

TESLİM ALANIN 


ADRESİ / TEL.

 


Konutumu, konut amacı dışında kullanmayacağım.


Tebligat adresimdeki değişikliği yazılı olarak .................... Bankası ..................... Şubesi’ne ve Yönetime bildireceğim.Müteahhit ölürse ne olur?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com