Müteahhit iflas ederse ne olur?

Müteahhit iflas ederse ne olur? Müteahhit iflas ederse ne olur?

Müteahhit arsa sahibi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalıyor. Müteahhit kendisine düşen bağımsız bölümleri de daire satış sözleşmesi ile satabiliyor. Peki, inşaat sürecinde müteahhit iflas ederse ne olur?Müteahhit iflas ederse ne olur?

Müteahhit arsa sahibi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalıyor. Bu sözleşme ile arsa sahibine ve kendisine düşen bağımsız bölümler tespit ediliyor.


Müteahhit kendisine düşen bağımsız bölümlerin satışını da taşınmaz inşaatını tamamlamadan yapabiliyor. Bu sözleşme ise müteahhit daire satış sözleşmesi oluyor.


Müteahhit daire satış sözleşmesi ile alıcı konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye vermeyi kabul etmiş oluyor.


Peki, müteahhit iflas ederse ne olur? Müteahhit iflas ederse tarafların hak ve sorumlulukları nelerdir?


Müteahhitin iflas etmesi ve ortadan kaybolması halinde sözleşmeye imzalayan 3. şahıslar, arsa sahibi ile karşı karşıya kalıyor. Arsa sahibi müteahhitin iflasını öne sürerek sözleşmeyi iptal etmek isteyebiliyor.


Bu gibi durumlarda, arsa sahibine karşı dava süreci de başlatılabiliyor. İnşaat çalışmalarına başlanan ancak tamamlanamayan taşınmaz için "sebepsiz zenginleşme" davası açılabiliyor.


Buna karşın taraflar, müteahhite karşı da tazminat davası açabiliyor. Alınacak ilam sonucu yükleniciye karşı kesinleşen alacak için yapılacak takipte, yüklenicinin arsa sahibinden olan sebepsiz zenginleşme faydalı ve zorunlu masraflar alacağına haciz konulabiliyor.Müteahhite verilen vekaletname nasıl olmalı?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com