Müteahhit inşaatı bitirmiyor ne yapmalıyım?

Müteahhit inşaatı bitirmiyor ne yapmalıyım?

Arsa sahibi ile sözleşme imzalayan müteahhitler bazı sorumlulukları da üstlenmiş oluyor. Ancak kimi zaman müteahhitler, inşaatı tamamlamadan işi bırakabiliyor. Peki, siz de "Müteahhit inşaatı bitirmiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız işte yanıtı..


Müteahhit inşaatı bitirmiyor ne yapmalıyım?

Arsa sahibi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayan müteahhitler bazı sorumlulukları da üstlenmiş oluyor. Genel olarak, müteahhit arsa sahibine inşaatı, anlaşılan plan ve projeye uygun olarak ve zamanında inşa etmeyi taahhüt etmiş oluyor. 


Müteahhidin borçları inşaatı ayıpsız, arsa sahibi ile Müteahhit arasındaki sözleşmeye ve yasal düzenlemelere uygun teslim etmek olarak ifade ediliyor.


İnşaatın nasıl yapılacağı hangi malzemelerin kullanılacağı ve teslim tarihi gibi maddeler kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirtiliyor. 


Kimi zaman müteahhitler, inşaatı tamamlamadan işi bırakabiliyor. Peki, siz de "Müteahhit inşaatı bitirmiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


İşi yarım bırakan müteahhite karşı Sulh Hukuk Mahkemelerinde dava açılabiliyor. Mahkeme ile eksik ve kusurlu işlerin tespit işlemi yapılıyor.


Akabinde yükleniciye düşen bagımsız bölümlerin satışına izin verilmesi ile masrafların buradan elde edilen gelirle karşılanması yolu ile yarım kalan inşaat tamamlanabiliyor.


Hukuk Genel Kurulu'nun. 6.10.1982 gün ve 15/817 sayılı kararı;

"İşi kusuru ile yanda terk eden ya da sürüncemede bırakan yükleniciye yaptığı kısımla orantılı bir pay verilmesi halinde yüklenici taşınmazın paydaşı olacaktır ki bu durumda yarım kalan işlerin kim tarafından nasıl tamamlanacağı sorunu ortaya çıkacaktır. Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana taşınmazın tamamı bitirilmeden kat mülkiyeti kurulamayacağından ve iskân izni alınamayacağından iş sahibinin yalnız kendisine kalacak dairelerini bir başkasına yaptırması mümkün değildir. Sözleşmeye göre yükleniciye kalacak bağımsız bölümleri de yaptırmak zorunda kalacak olan iş sahibini peşinen böyle bir külfete katlanmak zorunda bırakmak âdil bir çözüm olmayacaktır. 


Bu harcamalarını sonra yükleniciye tazmin ettirmesi ve gecikme tazminatı alması olanağı ise haksızlığı giderecek bir neden değildir. İşi, kusuru ile yanda bırakan yüklenici hem yaptığı işle orantılı kârını almış hem de işini bizzat iş sahibi tarafından tamamlanmasının sonuçlarından yararlanmış olacaktır. 


Ayrıca, kusurlu yükleniciye böyle bir olanağın tanınması işin kârlı kısımlarını yapıp istediği zaman inşaatı yanda bırakmak gibi kendi kusurundan yararlanmak olanağım da doğuracaktır. Bu itibarla, tartışmasız olan maddi olayda düşünülmesi ağırlık kazanan biri varsa o da alacaklı arsa sahibidir."


Müteahhit ölürse ne olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com