Muvazaa ispatı nasıl yapılır?

Muvazaa ispatı nasıl yapılır?Borcuna karşılık evini kaybetmesi riski olan birinin evini bir tanıdığına satmış gibi göstermesi "muvazaalı satış" oluyor. Peki, muvazaalı tapu iptali davalarında muvazaa ispatı nasıl yapılır?


Muvazaa ispatı nasıl yapılır?

Muvazaa, bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma olarak tanımlanıyor.


Örneğin borcuna karşılık evini kaybetmesi riski olan birinin evini bir tanıdığına satmış gibi göstermesi "muvazaalı satış" (danışıklı satış) olarak adlandırılır.


Bu şekilde yapılan muvazaalı satışların iptal edilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılabiliyor. Ancak davanın kazanılması için davacının muvazaayı ispat etmesi gerekiyor. Peki, muvazaa ispatı nasıl yapılır?


Muvazaa ispatı

Murisin paraya ihtiyacı yokken durduk yere satış yapmış olması, satış işleminin değerinin altında gösterilmiş olması, satış işleminin ölüme yakın tarihlerde yapılmış olması, murisin sağlığında "onları mirasımdan mahrum edeceğim" kabilinden sözlerinin şahit beyanıyla ispatı gibi vakıa ve şahit beyanlarının toplamıyla mal kaçırma/muris muvazaası ispatlanabilir. 


Dava süreci:

Tapu kayıtlan getirtilir. 

Kayıt sebepleri araştırılır.

Taraf şahitleri dinlenir.

Keşif yapılır. 

Bilirkişi mütalaası alınır. 

Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.


Hisseli tapu satışının iptali!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com