Noterler, tapu devir işlemlerine talip!

Noterler, tapu devir işlemlerine talip!1.771 noterliği kapsayan ‘değişim projesi’ni başlatan Türkiye Noterler Birliği (TNB) oto alım-satım yetkisini aldıktan sonra gayrimenkul alım-satım ve ayni haklara ilişkin hukuki işlerin de noterlerin sorumluluk alanına alınmasını istiyorTürkiye genelindeki 1.771 noterliği kapsayan ‘değişim projesi’ başlatan Türkiye Noterler Birliği (TNB) oto alım-satım yetkisini aldıktan sonra gayrimenkul alım-satım ve ayni haklara ilişkin hukuki işlerin de noterlerin sorumluluk alanına alınmasını istiyor.


AB’de noterler devrede


Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, “Gayrimenkul akitli işlemlerinin noterlerde yapılması hukuki güvence, ülke ekonomisi ve dünya ile entegrasyon açısından büyük önem taşıyor. Böylece noterler hem hukuki güvenlik ve sözleşme dengesini sağlayacak hem de tüm işlemleri baştan sona organize ederek, tapu iptal-tescil, alacak-borç ve benzeri ihtilaflarını başlamadan önleyecektir” dedi.


Avrupa ülkelerinde taşınmaz mal devri, ayni hak tesisi işlemlerinin noterliklerde yapıldığını söyleyen Yunus Tutar, “Birçok ülkede gayrimenkulle ilgili işlemlerde noterlerin tekeli vardır. Dolayısıyla Türkiye’deki noterlerin de tüm Avrupa’da meslektaşlarına verilmiş olan gayrimenkul alım-satım ve aynî haklara ilişkin ipotek tesisi, sükna, irtifak hakkı kurulması ve bunun gibi hukuki işleri yapmalarının zamanının geldiğini düşünüyoruz” diye konuştu.“İkinci el otomobil satışları 1.4 milyon seviyesindeyken, 2010 yılında yetki noterlere geçtikten sonra işlem sayısı artmaya başladı ve yıl sonunda 4.9 milyona kadar çıktı. Devir işlemi de 100 liraya kadar indi. Mirasçılık belgesinin de yüzde 70’den fazlasını artık noterler veriyor. Türkiye’de 863 ilçede toplam 1.771 noterlik bulunuyor. Gayrimenkul işlemleri de tapu dairelerine gitmeden yapılırsa, devirler otoda olduğu gibi hız kazanacak ve tapu idaresindeki yığılmanın önü alınacak.”


Sözleşmelerin güvenliği artacak


YUNUS Tutar, noterlerin hukuki danışmanlık yaptığını da ifade ederek, şunları söyledi:


“Taşınmazın gerçek hak sahibini sistematik bir şekilde araştıracak. Satış sürecine de katılacaktır. Gerektiğinde bu kimlikle satış müzakeresinin içinde yerini alacaktır. Dolayısıyla sözleşmeler, tarafsız, bağımsız, hukuk eğitimi almış, sorumlulukla donatılmış noterin katılmasıyla işlemin hukuki güvenliği sağlanmış olacak. Kimlik doğrulama işlemi daha sağlıklı yapılacak, sahtecilik en az seviyeye indirilecektir. Vasi tarafından yapılacak işlemlerde vesayet ve denetim makamlarından izin alınması bilinçli olarak sağlanacak.”


Vergi kaybı önlenirNOTERLİKLERİN satışı vergi dairesine bildireceğini söyleyen Yunus Tutar, “Böylece vergi dairesi alım satım vergisini taraflardan tahsil edebilecek ve bu sayede devletin vergi kaybı da önlenecek. Bu işlemler bittikten sonra noter, sözleşmeyi, tescil işleminin yapılması için tapu idaresine gönderecek” dedi. 
Vatan