Ödemiş'te 7,7 milyon TL'ye icradan satılık bağ evi ve tarım arazisi!

Ödemiş'te 7,7 milyon TL'ye icradan satılık bağ evi ve tarım arazisi! Ödemiş'te 7,7 milyon TL'ye icradan satılık bağ evi ve tarım arazisi!

Ödemiş İcra Dairesi Müdürlüğü Ödemiş'in Emmioğlu Mahallesi'nde yer alan bağ evi ve tarım arazisini 7 milyon 746 bin 530 TL'ye icradan satışa çıkardı...


Ödemiş İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  İzmir  İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mahallesi Kara Mehmet kırı mevkiinde mevcut kadastronun 604 ada 7 numaralı parselde yer alan toplam 58 bin 357 metrekarelik bağ evi ve ağaçlı tarım arazisi 7 milyon 746 bin 530 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 19 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale ilanı:

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
2017/2511 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mah.Kara Mehmet kırı mevkiinde mevcut kadastronun 604 ada 7 nolu parselin özellikleri; Parselin alanı 58,357 M2 olup, doğusu ve güneyi yol, diğer cepheleri komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, fiiliyatta tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz taban arazisi olup verimli alüvyal topraklardır. Organik maddeleri orta killi- kumlu toprak yapısında derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından 1.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın suyu mevcuttur.Taşınmaz 604 ada 8 parselle zeminde birlikte olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz sınırlarında muhtelif yaşlarda 2 adet ceviz ağacı, 10 adet nar ağacı 2 adet söğüt ağacı ve 15 adet kavak ağacı bulunmaktadır. Ağaçların yaşı ve bakım durumları ile ekonomik ömürleri gözönünde bulundurulduğunda toplam değerleri 3000,00TL'dir.
Parsel içerisinde iki katlı kısmen betonerme kısmen yığma yapı mevcuttur. Kapı ve pencereler kısmen ağaç, kısmen pimapen doğramadır. Elektirik ve suyu mevcuttur. Bağ bahçe evi niteliğindedir. Alt ve üst kat tek konut olarak kullanılmaktadır. Çatısı ve direkler profil, örtüsü lamarinadır. Malzeme ve işçilik bakımsızdır. Oturumu 46 M2 dir. Parsel içerisinde damlar mevcuttur. Direkler ve makas profil örtüsü lamarinadır. Zemin Grobetondur. Edrafı açıktır. Yemlik ve tokatlamalar mevcuttur. Yakınında sağımhane mevcuttur. Tek katlı yığma yapıdır. Duvarlar tuğla, örtüsü lamarinadır. Elektirik ve suyu mevcut kullanılmaktadır. Oturumu 1590 M2 dir.
Adresi : İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mah.Kara Mehmet kırı
Yüzölçümü : 58.357,00 m2
Arsa Payı : Dosyasında
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 3.266.450,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 toplulaştırma kapsamındadır. Dosyasında
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : ÖDEMİŞ ADLİYESİ MEZAT SALONU - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ödemiş İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/11 E sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göreİzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mah, Kara Mehmet Kırı Mevkiinde bulunan 604 ada 8 parsel sayılı taşınmazın özellikleri; 58709,00M2 yüzölçümüne sahip , tapu kaydında tarla varfında olup fiiliyatta tarla olarak kullanılmaktadır.Taşınmazın güneyi Karakova yolu olup, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz taban arazisi olup, oldukça verimli alüvyal topraklardır. Organik maddeleri iyi, kumlu tınlı toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından 1.sınıf tarım arazisidir. Topağrafyası düz ve düze yakındır. Keşif günü itibariyle arazi üzerinde herhangi bir kültür bitkisinin ekili olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz batı sınırında bulunan 604 ada 9 parsel ile zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın tarımsal sulama suyu mevcuttur. Taşınmazda herhangi bir ağaç ve yapı yoktur.
Adresi : İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mah.Kara Mehmet kırı
Yüzölçümü : 58.709,00 m2
Arsa Payı : Dosyasında
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 2.348.360,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 toplulaştırma kapsamındadır. Dosyasında
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : ÖDEMİŞ ADLİYESİ MEZAT SALONU - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ödemiş İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/11E sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mah, Kara Mehmet Kırı Mevkiinde bulunan 604 ada 9 nolu parsel sayılı taşınmazın özellikleri; 58293,00M2 yüzölçümüne sahip taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup fiiliyatta da tarla olarak kullanılmaktadır.Taşınmazın batısı dere ve yol, güneyi Karakova yolu olup, diğer cepheleri komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz taban arazisi olup, oldukça verimli alüvyal topraklardır. Organik maddeleri iyi kumlu tınlı toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından 1.sınıf tarım arazisidir. Topağrafyası düz ve düze yakındır. Keşif günü itibariyle arazi üzerinde herhangi bir kültür bitkisinin ekili olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz doğu sınırında bulunan 604 ada 8 nolu parsel ile zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın tarımsal suyu mevcuttur. Taşınmazın üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı mevcut değildir.
Adresi : İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mah.Kara Mehmet kırı
Yüzölçümü : 58.293,00m2
Arsa Payı : Dosyasında
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 2.331.720,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 5403/5578 toplulaştırma kapsamındadır. Dosyasında
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : ÖDEMİŞ ADLİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2511 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.