Ödenmeyen kiralar nasıl tahsil edilir?

Ödenmeyen kiralar nasıl tahsil edilir?Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında, ödenmeyen kiraların nasıl tahsil edileceğini kaleme aldı. İşte İmal'ın o yazısı...


Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında, ödenmeyen kiraların nasıl tahsil edileceğini kaleme aldı. İşte İmal'ın o yazısı...

Borçlar Kanunu'nun 299'uncu Maddesi'nde kira ve kiracı arasında olan ilişki ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Ev sahibi evini kullanma hakkını birine verirken kiracı da kirayı ödemekle sorumludur. Kira sözleşmeleri hem kiracıyı hem ev sahibini bağlar. Bu nedenle kira sözleşmesi iki tarafa da bir takım yükümlülükler verir.

Kira ödemesinin ne zaman yapılacağı sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Kiracı ay sonunda veya kira süresinin bitiminde kirasını ödemelidir. 

Ödenmeyen kiralar nasıl tahsil edilir?

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, aylık kira parasının peşin ödenmesi yönünde karar alınsa da kira bedeli, kiralanan süre işledikten sonra ödenecektir yani muaccel olacaktır. Kiraya verilmiş gayrimenkulün tahliye edilmesi için şu yollar izlenmesi gerekiyor:

Kiracıya karşı aykırılık sebebiyle dava açılabilir. Dava sonucunda icra konularak evin tahliyesine karar verilebilir. Kiranın ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi sonucunda ev sahibi tahliye talebinde bulunabilir ki bu en çok kullanılan yoldur. Kiranın ödenmemesi nedeniyle talepli ilamsız takip yapılmalıdır.Adi kiralara ilişkin Türk Borçlar Kanunu Madde 315 de; "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi fesh edeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar" şeklinde düzenlenmiştir.

Kiracıların hakları neler?