ÖİB Maltepe arsa ihalesi 1.3 milyon TL ile Cengiz İnşaat'ın!

ÖİB Maltepe arsa ihalesi 1.3 milyon TL ile Cengiz İnşaat'ın!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Maltepe arsa ihalesinde Cengiz İnşaat ve Aydın Aydoğan teklif vermişti. Özelleştirme İdaresi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 1 milyon 305 bin TL teklif veren Cengiz İnşaat ile sözleşme imzalayacak.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Maltepe Cumhuriyet Mahallesi, Tahta Köprü Mevkii, 1306 Ada, 40 No’lu Parselde bulunan 420,13 metrekare yüzölçümlü arsası için 22 Temmuz 2014'ta yapılan ihaleye iki teklif verilmişti.


ÖİB Maltepe arsası için Cengiz İnşaat 1 milyon 305 bin TL teklif, Aydın Aydoğan 1 milyon 295 bin TL teklif vermişti. ÖİB'nin yaptığı açıklamaya göre " 1.305.000.- (Birmilyonüçyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.295.000 (Birmilyonikiyüzdoksanbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aydın AYDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydın AYDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine " karar verildi.


İşte o karar;TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KARAR

TARİH            : 5/8/2014


KARAR NO    : 2014/ÖİB-K-52


KONU              : Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul/Maltepe/Cumhuriyet Mah.


                            Tahta Köprü mevkii 1306 ada 40 parsel no.lu taşınmazın satışı.


Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,


1. ÖYK’nın 25/11/2013 tarih, 2013/181 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tahta Köprü mevkii, 1306 ada, 8 numaralı parselin ifrazı ile oluşan 1306 ada, 40 numaralı parselde bulunan 420,13 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;


Hazine adına kayıtlı, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tahta Köprü mevkii, 1306 ada, 40 parsel numaralı taşınmazın; 1.305.000.- (Birmilyonüçyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.295.000 (Birmilyonikiyüzdoksanbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aydın AYDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydın AYDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine


dair verilen Kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine


karar verilmiştir.Gülcihan YELKENCİ / Emlakkulisi.com