Ölümden sonra aile konutu şerhi kalkar mı?

Ölümden sonra aile konutu şerhi kalkar mı? Ölümden sonra aile konutu şerhi kalkar mı?

Tapuya şerh edilebilen aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutuna deniyor. Peki, ölümden sonra aile konutu şerhi kalkar mı?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Ölümden sonra aile konutu şerhi kalkar mı?

Tapuya şerh edilebilen aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer olarak ifade ediliyor. Sürekli oturulmayan, yazlık olarak kullanılan konutlar, aile konutu kapsamına girmiyor.


Medeni Kanun gereğince, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemiyor, aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebiliyor.


Buna karşın aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebiliyor. Peki ölümden sonra aile konutu şerhi kalkar mı?


Ölüm hâlinde aile konutu şerhi..

MADDE 255.- Eşlerden birinin ölümü hâlinde, paylaşma konusu olan mallar arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.


Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eşin veya ölenin diğer yasal mirasçılardan birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.


Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hükümleri saklıdır.


Aile konutu şerhi ücreti!


pus