Ortahisar'ın imar sorunları konuşuldu!

Ortahisar'ın imar sorunları konuşuldu! Ortahisar'ın imar sorunları konuşuldu!

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği İmar Çalıştayı gerçekleşti. Çalıştayda imar sorunu ele alındı.Trabzon'un Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği İmar Çalıştayı TMMOB'a bağlı çok sayıda odanın başkanları, STK temsilcileri, akademisyenler ve meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Time Türk'te yer alan habere göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Sancar'ın yönetiminde bir otelde gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çarpık yapılaşmanın ortaya çıkardığı kötü siluete engel olabilmek ve yeni yapılaşma alanlarında estetik bir siluetin ortaya çıkarılması için bu tür çalıştayları çok önemli olarak gördüğünü söyledi.

Bu toplantıları formel olarak bir araya gelinen toplantılar olarak değil, istişareden istifade edilen toplantılar olarak gördüğünü söyleyen Başkan Genç, "Gerçekten de beş yıllık geçen zaman zarfından ben yaptım oldu anlayışı ile değil, bu şehir gerçekten ne istiyor, bunu tespit etmeye çalıştık. İstişareden istifa eden bir anlayışı ön plana çıkardık. Çünkü, hepimizin tespiti olarak kötü bir yapılaşma olmuş, kötü bir imar olmuş... Bunları bütün siyasi mülâzahalardan öte söylüyorum, hangi dönemde olursa olsun, bizim dönemlerimiz de dahil, bu çarpık yapılaşmanın ortaya çıkardığı kötü siluete engel olabilmek ve yeni yapılaşma alanlarında gerek silueti, gerek estetiği bütün planlama aşamalarında, gerek revizyon aşamalarında enine boyuna ele alabilecek bir anlayışı ortaya koymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehri birlikte yönetme anlayışı ile yeni dönemde şehrimiz çok daha iyi bir duruma gelecek"

Ortahisar Belediyesi'nin ilk imar çalıştayını göreve gelir gelmez, 2014 yılında düzenlediklerini söyleyen Başkan Genç, yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda şehrin imarla ilgili çok daha güzel bir konuma geleceğini dile getirerek "İmara ilişkin ilk seçildiğimiz 2014 yılında bir imar çalıştayı gerçekleştirmiştik. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun ortaya koyacağını yeni yönetim anlayışının da imarla ilgili olarak çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şehri birlikte yönetme anlayışı ile yeni dönemde şehrimizin çok daha iyi bir duruma geleceğini ifade etmek istiyorum. Bugün şehrimiz adına çok önemli bir imar çalıştayı düzenliyoruz. Bu toplantıları formel olarak bir araya gelinen toplantılar değil, gerçekten şehrimiz adına istişareden istifade eden bir anlayışın ürünü olarak gördüğümüzü ve görmeye de devam edeceğimizi belirtmek isterim. Gerçekten beş yıllık geçen zaman zarından ben yaptım oldu anlayışı ile değil, bu şehir gerçekten ne istiyor, bunu tespit etmeye çalıştık. Çünkü, hepimizin tespiti olarak kötü bir yapılaşma olmuş, kötü bir imar olmuş, bunları bütün siyasi mülâzahalardan öte söylüyorum. Hangi dönemde olursa olsun, bizim dönemlerimiz de dahil, bu çarpık yapılaşmanın ortaya çıkardığı kötü siluete engel olabilmek ve yeni yapılaşma alanlarında gerek silueti, gerek estetiği bütün planlama aşamalarında ve revizyon aşamalarında enine boyuna ele alabilecek bir anlayışı ortaya koymak istiyoruz. Şu anda 1/5000'lik planlamaların merkez aks üzerinden tamamlandığı ve 1/1000'lik planlama ve revizyon aşamalarımızın ise şu anda devam ettiği süreç içerisinde bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önceki toplantılardan ortaya çıkan anlayışı ve şu andaki toplantımızdan ortaya çıkacak anlayışı devam etmekte olan çalışmalarımıza yansıtacağımızı ve bunun yanı sıra da şu anda devam etmekte olan çalışmalarımızın ötesinde gelecekte olabilecek çalışmalarımızı, gerek Ortahisar Belediyemizde gerekse Büyükşehir Belediyesi'ne sunacağımızı buradan samimiyetle ifade etmek istiyorum" dedi.

"Plansız alanlar planlanacak"

Ortahisar'daki plansız alanlarla ilgili konuşulan görüş ve önerilerin değerlendirilmeye alınacağını söyleyen Başkan Genç, "Ve yine plansız alanlarda da Ortahisar ölçeğinde baktığımızda daha önce köy olup belediyemiz dahilinde mahalle olan plansız alanlarımıza ilişkin önerileri de bu toplantıda ortaya çıkacağına inanıyorum. Zira, şu anda merkezde yürüttüğümüz 1/1000'lik revizyonla bir plan düzenlemesi yapılacak olup, bunun hemen akabinde inşallah Büyükşehir Belediyemizle birlikte plansız alanlar ve planlanması düşünülen alanları da süratle bu çalışmalarımız içerisine koyacağız. Koymak zaruretimiz de var. Zira, insanların kendi mülkiyetlerindeki yapılaşma haklarına saygı duyuyoruz ama tam bir disiplinle beraber plansız alanlarda yapı yönetmenliğini uygulayabiliyor muyuz, uygulayamıyoruz. Bunu kabul etmemiz lazım. O zaman bir an önce bu alanları planlayalım" açıklamasında bulundu.

Belediyelerin yıkım kararlarını uygulamakta zorluk çektiğini belirten Genç, "Geldiğimiz zaman bir tarama ekibi kurmuştuk. Çok da başarılı çalışmalar yaptılar ama bunu yüzde yüz uygulamak takdir edersiniz ki, mümkün değil. Çok zorlanıyoruz belediyeler olarak. Yıkım kararları alınıyor ama bunların uygulanabilmesi için ayrı bir icra ve kabiliyet gerekiyor. İşte bunu ihale ediyorsunuz. Ama yine de olmuyor. Kötü yapılaşmayı engellemek adına hukuksal prosedürleri biran önce ortaya koyalım. Bu konuda da Büyükşehir Belediyemiz ile tam bir anlayış içerisindeyiz. Bu manada da bu çalıştayın çok çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Diğer yandan şehrimizle ilgili bütün diğer önerilere de açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu şehrin bir evladı olarak bu kent istişare kurulundan ortaya güzel fikirler çıkmasını bekliyor ve arzuluyorum" şeklinde konuştu.

"Kentimiz estetikten yoksun kaldı"

Başkan Ahmet Metin Genç, şehirde çok eleştiri konusu olan yoğun yapılaşmanın oluşmaması için gayret gösterdiklerini ve bir disiplin içerisinde hareket ettiklerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Kentimiz biraz estetikten yoksun kaldı, silueti halel getirecek imar uygulamaları yapıldı. Bunları önleyecek tedbirler neler, şehrimizde gözümüzü yoran unsurlar var. Bunların bertaraf edilmesi lazım. Ortahisar Belediyemize eklenen 36 plansız bölgemiz var. Bunların bu dönem içerisinde entegrasyon işiyle epeyce uğraştık. Mümkün olduğunca şehrimizde eleştiri konusu olan yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerin, görüntüyü bozan yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerin oluşmaması için çok gayret gösterdik. Bitişen belde bölgelerimiz planlı alanlardı. Sektörün de önünün kapanmaması lazımdı. Ama bir taraftan da yarın 10 sene sonra yoğun eleştiri altına girebilecek yapılaşmaya da izin vermemiz lazım. Mümkün olduğunca bir disiplin içerisinde hareket etmeye çalıştık."

"İmar sorunlarına ışık tutacak"

Çalıştayın içeriği hakkında konuşan Şehir Plancısı Nadir Doğan, çalıştayda Trabzon'un yaşadığı imar sorunlarına ışık tutacak sorunların masaya yatırılacağını belirtti. Doğan, "Özellikle konuşmalara esas teşkil edecek konuları ifade edeceğim. Hep birlikte konuşmamız gereken konular var. Yine kent kimliğinin çok önemli bir öğesi olan yüksek kat politikasıyla ilgili konularımız var. Bölgemizin coğrafyası dolasıyla kod farkları konuları var. Bazı özgün konular var ki, bunlar sadece mevzuatın öngördüğü konular... 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli nazım imar planlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.