10 / 08 / 2022

OSB arsa tahsisi şartları!

OSB arsa tahsisi şartları!

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, OSB arsa tahsisi şartları nelerdir?OSB arsa tahsisi şartları!

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturuluyor.


Bu alanlar 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, OSB arsa tahsisi şartları nelerdir?


OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranıyor;

a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,

b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,

c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,

ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.


Arsa tahsisi, başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi

(1) Arsa tahsisleri müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır.


(2) OSB’den arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki bilgileri içeren bir dosya ile başvuruda bulunur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Talep edilen arsa büyüklüğü,

c) İkametgah belgesi ile varsa ticaret sicil belgesi, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerince onaylı benzer belgeleri,

ç) Yapılmak istenen yatırımın üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim miktarı, kullanılacak su miktarı, talep edilen elektrik enerjisi, atık su, emisyon, katı ve tehlikeli atık kaynaklarını içerecek bilgiler ile beraber, söz konusu yatırım Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ise konu ile ilgili literatür bilgileri,

d) Varsa hedeflenen ithalat ve ihracat tutarları,

e) Yaratılacak olan istihdam,

f) Daha önce başka bir yerde aynı yatırımının olup olmadığına ilişkin yazı ve belgeler.


(3) Taleplerin uygun bulunması halinde, yatırımın ihtiyaç duyduğu alan büyüklüğüne göre parsel tahsis edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir.


(4) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.OSB yönetim kurulu seçimi nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com