07 / 07 / 2022

Otopark Yönetmeliği resmen değişti!

Otopark Yönetmeliği resmen değişti!

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021 bugünkü 31635 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Otopark Yönetmeliği'nde hangi değişiklikler yapıldı?Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021 bugünkü 31635 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle yürülükte olan yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrasına bazı eklemeler yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı 4. maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak. Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak.

Otopark Yönetmeliği resmen değişti!

Otopark bedeli tapu kütüğüne işlenecek

Söz konusu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları durumunda otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan ya da gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici şekilde  idaresince sağlanır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilecek.

Bu şekilde sağlanacak parklanma düzenine ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar idaresince belirleniyor. Otopark bedelinin kalan yüzde 75’i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtilir.

 

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021!

Ceren YÖRÜK/Emlakkulisi.com