28 / 05 / 2022

Özderici GYO 2015 genel kurul toplantısı sonucu yayınladı!

Özderici GYO 2015 genel kurul toplantısı sonucu yayınladı!

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin olağan genel kurul toplantısı bugün saat 09:30’da Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Bakanlık temsilciliği Sabri Köse tarafından yapıldı.Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin olağan genel kurul toplantısı bugün saat 09:30’da Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Bakanlık temsilciliği Sabri Köse tarafından yapıldı.


Açıklama:

1) Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Bülent Çelikol oy çokluğu ile seçildi.

2) Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy çokluğu ile kabul edildi.

3) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmadılar.

Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl için Ali Uğur Özderici,Ahmet Özderici ve Meral Özdericinin seçilmelerine, bağımsız üye olarak 1 yıl için, Gamze Aksüt , Bahadır Kayan seçilmesine , Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özdericinin seçilmelerine ittifakla karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesi oyu çokluğu ile kabul edildi.

4) 2015 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 12.505.038 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 113.462.010 TL kar çıkmış olup şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2015 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak ilgili karşılıklar ayrılarak şirket bünyesinde kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

5) Denetim Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanması oy çokluğu ile kabul edildi.

6) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmaları oyu çokluğu ile kabul edildi.

7) 2015 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır.Genel Kurula Bilgi verildi.

8) Şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2015 ve 12233903-325-06-E.12255 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 01.12.2015 tarih ve 12094302 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

9) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı, pan başkanı tarafından sona erdirildi. Dosya için tıklayın