Özgüven İskelem İmalat Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özgüven İskelem İmalat Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Özgüven İskelem İmalat Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Bülbül, Özkan Güneysu, Sedat Aydoğan tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 7 Ocak'ta kuruldu.


Özgüven İskelem İmalat Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Bülbül, Özkan Güneysu, Sedat Aydoğan tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 7 Ocak'ta kuruldu. 


Özgüven İskelem İmalat Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-       Her türlü inşaat iskelesi kiralaması,kiraya verilmesi,alım satımı,imalatı,ithalatı,ihracatı,inşaat kalıp bağlantı elemanları,teleskopik dikmeler,tayrotlar,çelik,pik ve sfero döküm somun ve mamülleri,teleskopik dikme aksesuarları dış cephe sıva iskelesi ve yardımcı aksesuarları,çelik kalıp ve aksesuarları,iskele ayar milleri ve somunları,payandalar,dişli mekanizmalar,kancalar imal etmek,alım satımını yapmak,ithalatını ve ihracatını yapmak.çelik konstrüksiyon,pres ve toma kaynak işleri,fason imalatlar ve ilgili mamüllerin boyanmasını vee paketlemesini yapmak. 2-       Her türlü İnşaat iskelesinin imalatı kurulması,montajı,sökülmesi,pazarlaması ithalatı,ihracatını toptan perakende alımını satımını yapmak,yaptırmak. 3-       Her Türlü Üretim ve satışlarla ilgili demir,boru,profil,çelik,döküm,saç,paslanmaz saç,alüminyum saç ve saç mamülleri gibi hammadde ve mamüllerin alımı,satımı,imalatı,ithalat ve dahili ticaretini toptan ve perakende yapmak. 4-       Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve arazilerüzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5-       Yurt içi ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapıları, sanat yapıları, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiye haneleri, demiryolu, karayolu,lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller,  kanalizasyon, içme suyu,doğalgaz, boru, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, havalimanları, spor tesisleri, iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özelkuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek; çelik, beton, kagir, ahşap,prefabrike her türlü inşaat işleri yapmak. 6-       Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon,park ve bahçe işleri, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak,yaptırmak.teslim etmek. 7-      Toplu ve Münfererit konuların çarşı,  ticaret ve iş merkezlerinin, fabrika, sanayi tesisleri, köprü, içme suyu,doğalgaz, baraj, gölet, kanal, kanalizasyon, tünel vb. özel ve resmi yerlere ait her türlü hafriyat işleri yapmak. Her Türlü alt yapı çalışmaları yapmak,yaptırmak 8-      Şirket yapı ve inşaatla ilgili her türlü iş makineları, kalıplar, prekast beton kalıpları, aletleri, hırdavatlar, makinalar v.s. yardımcı malzeme tüm mamül yarı mamül hammadde temin eder, ithalatlarını,ihracatını toptan veya prekende alım satımı yapar. 9-    Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir kiraya verebilir. 10-  Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibigayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 11-  Her türlü tevhid,cins değişikliği,rızai taksim yoldan ve yeşil alandan ihdas yapmaya,ihdas sonucu çıkan yerleri satın almaya, yola ve yeşil alana bedelli veya bedelsiz terk yapmaya Hibe etmeye,adıma dilediği bağımsız bölüm seçmeye,numaralandırmaya 634 Kat mülkiyeti kanununa göre kat irtifakını kurmaya,kat mülkiyetine geçmeye daha evvelce kurulmuş olan kat irtifakını bozmaya, 12-  Mimarlık, mühendislik inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, müşavirlik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak hazırlatmak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj işlerini yapmak, montaj işlerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık yapmak, müşavirlik, komple proje yönetimi, araştırmave teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim etmek 13-  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 14-   İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini,fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya.


Özgüven İskelem İmalat Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Arnavutköy, Ömerli Mahallesi, Tunaboyu Sokak, Elektro 2000 Sanayi Sitesi, B Blok, No:16.