Plansız alanlarda binalara kot nasıl verilir?

Plansız alanlarda binalara kot nasıl verilir? Plansız alanlarda binalara kot nasıl verilir?

Plansız alanlarda yapılacak yapıların, ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafelerini minumum 5 metre olabiliyor. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinden az olamıyor. Peki, plansız alanlarda binalara kot nasıl verilir?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Plansız alanlarda binalara kot nasıl verilir?

Plansız alanlarda yapılacak yapıların, ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafelerini minumum 5 metre olabiliyor. Ancak, mevcut teşekkülde bu mesafeler 5 metreden fazla ise bu teşekküle uyulur.


Bitişik olmayan yan ceplerde, çelik, kagir ve benzeri yapılarda minumum 3 metre, diğer yapılarda ise minumum 5 metre mesafe bırakılması gerekiyor.


Ön bahçesiz bitişik veya blok olarak teşekkül etmiş yerlerde, mevcut teşekküle uygun olarak yapılacak uygulamayı takdire Belediye yetkilidir. Ancak blok uygulamalarında blok her halkarda 40 metreyi aşamıyor.


Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinden az olamaz. Peki, plansız alanlarda binalara kot nasıl verilir?


Binalara parselin yüz aldığı yolun:

1) Bordür taşı konulmuş ise binanın ön cephe hattı ortası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden,


2) Yol kaplaması yapılmamış, bordür taşı konulmamış ise, bina ön cephe ortası hizasındaki yol kaplamasının en yüksek seviyesinden,


3) Yol kaplaması yapılmamış, bordür taşı da konulmamış ise, yolun halihazır başlangıç ve bitiş noktaları arasında geçirilecek bir kırmızı hatta göre bina ön cephe ortası hizasından kot verilir.


4) Yol seviyesinden dolayı kat adedi arttırılıp eksiltilemez. Bunu sağlamak amacı ile yoldaki kat düzenini korumak için bina cephesi boyunca binada kademeler yapmağa ve her kademenin ön cephe ortası hizasından kot vermeye Belediye yetkilidir. Köşe başı parsellerde de aynı esasa uyulur.


5) Hiç uygulama görmemiş yerler ise ön bahçe mesafeleri (10.00) m. veya daha çok olan yerlerde binalara kot, binanın oturacağı tabii zemin ortalamasından verilir.


6) Zemin kat döşeme üst seviyesi binanın kot aldığı nokta seviyesinden aşağı düşürülemez ve + (1.00) m. den daha yüksekte yapılamaz.


Plansız alanlarda tevhid işlemleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus