Plansız alanlarda ruhsat nasıl alınır?

Plansız alanlarda ruhsat nasıl alınır? Plansız alanlarda ruhsat nasıl alınır?

Ruhsat, bir arsa üzerinde yapılacak inşaatlar için belediyeden alınacak izin olarak karşımıza çıkıyor. Peki, plansız alanda yapılacak binaya ruhsat alınır mı? Plansız alanlarda ruhsat nasıl alınır?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Plansız alanlarda ruhsat nasıl alınır?

Ruhsat, bir arsa üzerinde yapılacak inşaatlar için belediyeden alınacak izin olarak karşımıza çıkıyor. Bu ruhsat, inşa edilecek binanın mimari projesinin onaylanması halinde veriliyor.


Plansız alanlarda yeni inşaat, ilave ve esaslı tadil işlerinde; yapı ruhsatiyesi almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe müracaat yapılabiliyor. Dilekçeye eklenmesi gereken tapu, plan, proje ve resimleri şu şekilde;


1) Tapu kayıt örneği;

Ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler:

a - Tapu senedi,

b - Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş, ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (14/6/1934 tarih 2510, 11/6/1945 tarih 4753, 22/3/1950 tarih 5618, 15/5/1959 tarih 7269, 20/7/1966 tarih 775, 2/7/1968 tarih 1051 sayılı Kanunlara göre, müstenit, yetkili diğer makamlar tarafından verilmiş belge,

c- Mülkiyete ait kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına d - Kesinleşmiş kamulaştırma kararları,


2) Mimari proje; a - 1/500 ölçekli umumi vaziyet planı,

Binanın büyüklüğüne göre A - 1 normuna sığmayan projelerde;

b - 1/50 veya 1/100 ölçekli temel, bodrum ve kat planları,

c - 1/50 veya 1/100 ölçekli en az 2 tam kesit, d - 1/50 veya 1/100 ölçekli cephe resimleri,

(Projenin 1/100 ölçeğinde hazırlanması halinde tatbikat projesi niteliğinde olacaktır.)

3) Statik proje;

a - Çelik kaskas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme hesap ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli resimleri,

b - Asma çatılı binaların çatı hesabı ve projesi,

c-  Tesisat, elektrik, plan, proje, resim ve hesaplarıPlansız alanlarda binalara kot nasıl verilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus