28 / 09 / 2023

PTT KPSS şartsız, 18-36 yaş arası 2023 personel alımı ne zaman başlayacak? PTT bu yıl alım yapacak mı?

PTT KPSS şartsız, 18-36 yaş arası 2023 personel alımı ne zaman başlayacak? PTT bu yıl alım yapacak mı?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)'nün KPSS şartsız personel alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, PTT KPSS şartsız 2023 personel alımına ne zaman başlayacak, bu yıl alım olacak mı? İşte detaylar...PTT 2023 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına yönelik bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

PTT KPSS şartsız, 18-36 yaş arası 2023 personel alımı ne zaman başlayacak? PTT bu yıl alım yapacak mı?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz açıklanmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştı:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun yirmisekizinci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı (T.C) olmak.

b) On sekiz (18) yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu , cinsel saldırı, cinsel taciz veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahküm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü olmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından istenilen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum ya da kuruluşundan emekli olmamak.

Peki PTT başvuruları nereye yapılır?

Geri Dön