Reysaş da gayrimenkulcü oluyor

Reysaş da gayrimenkulcü oluyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, kısmi bölünme suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde bir şirket kurulmasına karar verdi.
Reysaş Taşımacılık'tan İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, şirketin depo yatırımları alanına daha çok eğilerek proje geliştirebilmesi, bu yatırımlar ve projeleri tek bir yönetim merci tarafından organize edebilmesi amacıyla, kısmi bölünme suretiyle yeni bir şirket kurulmasına karar verdiği kaydedildi.


Açıklamada, bu şirketin bir gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde kurulmasına ve kurulacak olan gayrimenkul yatırım ortaklığına halihazırda sahip olunan gayrimenkullerin veya yakın gelecekte yatırım yapılacak olan gayrimenkul ve gayrimenkul projelerinin devredilmesine ve/veya yukarıda bahsedilen faaliyetlerle ilgili diğer tesislerin geliştirilmesi amacıyla satın alınacak gayrimenkullere ve geliştirilecek diğer gayrimenkul projelerine yatırım yapılmasına karar verildiği


belirtildi.


Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yine, kurulacak olan GYO'nun hisselerinin SPK tebliğinde öngörülen ilgili süre zarfında halka arz edilmesine, Raymond James Menkul Değerler A.Ş'nin gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluşu konusunda danışmanlık ve halka arzına aracılık ile ilgili olarak yetkili kılınmasına, başta


sermaye piyasası kurulu olmak üzere ilgili kurumlar ile gerekli resmi temasların yapılmasına, alınacak görüşler doğrultusunda yönetim kurulunun resmi merciler ve hissedarlar genel kurulu nezdindeki tüm işlemleri icra etmesine ve Genel Kurulun onayına sunulması için gerekli tüm hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir" denildi.