Sakarya Kocaali, Melen Barajı bölgesinde konut ve nakil yetkisi TOKİ'de!

Sakarya Kocaali, Melen Barajı bölgesinde konut ve nakil yetkisi TOKİ'de!

Torba yasa ile Sakarya'nın Kocaali İlçesi yerleşim yerleri ve Melen Barajı rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalması nedeniyle burada yaşayan ailelerin yeni yerleşim yerine nakilde TOKİ yetkilendirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa ile Sakarya İli, Kocaali İlçesinde bulunan yerleşim yerlerinin Melen Barajı rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalması nedeniyle bu yerlerde yaşayan ailelerin yeni yerleşim yerine nakillerinde  TOKİ  yetkilendirildi ve yerleşim koşulları yeniden belirlendi.


İşte Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'daki o madde;


MADDE 137 – 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Sakarya ili Kocaali ilçesinde bulunan ve Melen Barajı rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalan yerleşim yerlerindeki halkın iskân edilmesini teminen Bakanlar Kurulunun 15/3/2013 tarihli ve 2013/4482 sayılı kararına ekli haritada koordinatlarıyla belirlenen orman sınırları dışına çıkarılmış alan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına resen tescil edilerek devredilir.


(2) Devredilen bu alan birinci fıkrada belirtilen nakil ve yerleştirme amacıyla kullanılır ve hak sahipliği ile geri ödemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”


Belediye kentsel dönüşüm projeleri haczedilemeyecek! Detaylar için tıklayın!


Torba yasada inşaat sektörü için neler var? Öğrenmek için tıklayın!


Torba yasayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayın!


Torba yasa ev hizmetlerinde çalışanlara neler getirdi? Detayları görmek için tıklayın!


Torba yasa ile Somalı madenci ailelerine bedelsiz konut müjdesi! Haberi okumak için tıklayın!


Emre Kulcanay / Emlakkulisi.com