13 / 08 / 2022

Şanlıurfa Halfeti'de 9,7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Şanlıurfa Halfeti'de 9,7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

T.C. Halfeti İcra Dairesi Şanlıurfa Halfeti'de yer alan taşınmazı ihaleye çıkardı. Taşınmazın bedeli ise 9 milyon 738 bin 659 TL.T.C. Halfeti İcra Dairesi Şanlıurfa Halfeti'de yer alan taşınmazı 9 milyon 738 bin 659 TL ihaleye çıkardı. 


İşte ihale ilanı!


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Özmüş Mah.

656 Parsel, tapuda Tarla Ev ve Bağ vasfında olan taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmazın tamamı OnurÖZSOY adına kayıtlıdır.


Yüz ölçümü 473.209,85 m2 dir.Taşınmaz konum itibariyle Birecik ve Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan karayoluna sıfır konumdadır. Taşınmaz üzerinde.ürün deseni farklılık göstermekle birlikte, ağırlıklı olarak kapama karışık zeytin ve Antep fıstığı bahçesi vasfında olup, tamamının sürümü, budaması ve diğer bakımları yapılmıştır. Taşınmazın sulamasında kullanılmak üzere damlama sulama sistemi döşenmiş, sulamada yaklaşık 2 inçlik sulama kuyusunun kullanıldığı görülmüştür. 3-4 dekarlık kısımda 4-5 yaşlarında Nar bahçesi, 30-40 dekarlık kısımda 3-4 yaşında Antep fıstığı ağaçları, 30-40 dekarlık kısımda 30-35 yaşlarında Antepfıstığı ağaçları, 30-40 dekarlık kısımda 10-12 yaşlarında Antep fıstığı ağaçları geri kalan kısımda ise yaklaşık 10-12 yaşlarında zeytin ağaçları dikilidir. Toprak özelliği bakımından kumlu-killi geçirgen yapıda yaklaşık % 1-2 yer yer % 3-4 eğime sahip hafif çakıllı makineli tarıma elverişli ikinci sınıf sulu tarım arazisidir.

Adresi: Özmüş Mahallesi Halfeti/ŞANLIURFA

Yüzölçümü: 473.209,85 m2

Kıymeti: 9.738.659,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 25/05/2017 günü 10:30 - 10:35 aras^

2. Satış Günü : 20/06/2017 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : HALFETİ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

Satış şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/44 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/03/2017

BASIN: 576685-www.bik.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de