02 / 07 / 2022

Şanlıurfa'da 10 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!

Şanlıurfa'da 10 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!

Şanlıurfa İli Merkez İlçesi'nde yer alan iplik fabrikası ve arsası 10 milyon 140 bin 998 TL bedel ile icradan satışa çıkarılıyor. 
Şanlıurfa İli Merkez İlçesi'nde yer alan iplik fabrikası ve arsası 10 milyon 140 bin 998 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihalesi 26 Ocak 2018 taihinde yapılacak. 

 

Özellikleri : Şanlıurfa İli Merkez İlçesi 165 ada 5 numaralı parselde kayıtlı bulunan 22.341,23 metrekare arsa vasıflı taşınmaz belediyenin imar planı dışında organize sanayi bölgesi sahasındadır . Belediyenin hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Ancak taşınmazın bulunduğu bölgede OSB nin alt yapı ve ulaşım hizmetleri mevcuttur.Taşınmaz üzerinde kapalı alanı 10.000 metrekare olan idare binası ve iplik fabrikasının bulunduğu prefabrik bir yapı ve 2000 m2 alanda 1 adetdepo 20 m2güvenlik kulübesi 2000 m2 beton saha ve 450 m2 ihata duvarı bulunmaktadır. fabrika binasında yerler mermer kaplamalı duvarları sıvalı ve boyalı tavanlar çelik makaslar üzerine sandviç panel kaplama yapılmıştır . Fabrika içerisinde çalışan personel için yapılmış olan giyinme odaları wcler , jeneratör odası ,yemekhane  ve idare binası bulunmaktadır. idare binası iki katlı olup zemin katta 2 oda ve hol üst katta 4 oda ve wc bulunmaktadır. odalarda yerler laminanat parke koridorlar granit seramik döşemelidir . Depo boş durumda olup giriş kapısı demir imalattan yapılmıştır . prefabrik olarak yapılan deponun duvarları sıvalı ve boyalı olup zemini beton şaplıdır tavanda prefabrik beton kiriş üzeri oluklu saçla kapatılmştır tek katlı yığma bir yapılı olan bekçi odasının yer döşemesi karo kaplamalı duvarları sıvalı ve boyalıdır .çevre ve şehircilik bakanlığının mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğinden yaralanılarak ;Güvenlik kulübesi fabrika binasınınve deponun 3.sınıf A grubu yapı sınıfına beton saha ve ihata duvarı 1. sınıf A grubu yapı sınıfına girmektedir.3. sınıf A grubu yapı sınıfı birim fiyatı 630,00 TL/metrekare ve 1. sınıf A grubu yapı sınıfı birim fiyatı 118,00 TL/m2 dir. yapılan piyasa araştırmalarına göre taşınmazın bulunduğu yerin metrekare birim fiyatı 80,00 TL/metrekaredir.

 

Kıymeti : 10.140.998,40 TL
1. Satış Günü : 26/01/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 20/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ ANA BİNA ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak etmek isteyen katılımcıların Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Yönetim kurulundan '' satışa katılabilir uygunluk belgesi'' almak şartıyla iştirak edebilirler. Aksi takdirde bu şartları yerine getirmeyenler gerek internet üzerinden gerekse satış günü ve saatinde satışa giremezler ve teklif veremezler. 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri kanunun 18.maddesi uyarınca devir ve temlik edilemez şerhi 4562 sayılı organize sanayi bölgelerdi kanunun 15.maddesi 5807 sayılı kanununa eklenen 4.fıkrası gereğince Kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kuruluş protokolünde öngörülen nitelikleri sahip gerçek veya tüzel kişilere engeç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır. " OSB uygulama yönetmeliği " kurulamayacak tesisler" başlıklı 101.maddesinin belirtilmesine ve ihale katılımcıların OSB müdürlüğünden uygunluk alması gerektiğinin belirtilmesine, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/224 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.