Sarıyer'de 7.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 7.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul Sarıyer'de Yeniköy Mahallesi'nde yer alan kargir dükkanlı ahşap ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu taşınmaz için ihale bedeli 7 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


İstanbul, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. 316 ada, 7 parsel sayılı 35,02m2 yüzölçümlü "Kargir Dükkanlı Ahşap Ev" nitelikli taşınmazın tamamı.


Özellikleri : İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. 316 ada, 7 parsel sayılı 35,02m2 yüzölçümlü "Kargir Dükkanlı Ahşap Ev" nitelikli taşınmazın bulunduğu mevkii gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/ 1 000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut Harita ( Plan ) Örneği' ne şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Satışa konu olan parselin Yeniköy Mahallesinin sahildeki ana caddesi olan 'Köybaşı Caddesi' ile ' İskele Sokağı' köşesinde bulunduğu ve üzerinde de'Zemin kat+2 Normal kat ve tapukaydında da belirtilen' Eski Eser' nitelikli bir binanın bulunduğu, 'Köybaşı Caddesi 67 kapı' numarasını alan ve dış cephe yenilemesi dışında ilk yapıldığı durumunu koruyan bu binanın parselin tamamına oturmuş olması nedeniyle zemin katının yaklaşık olarak 35,00m2 olduğu ve cadde cephesinde ayrı bir kapısı bulunan iki normal katın gerek Köybaşı Caddesi tarafında gerekse de İskele Sokak tarafında bulunan kapalı çıkmaları ile birlikte brüt kullanım alanının yaklaşık olarak 45,00m2 olduğu ve her ikisinin de bağımsız birer bölüm olarak kullanıldığı, köşe bina konumundaki eski binanın bu özelliği nedeniyle tamamının işyeri-büro vasıflı olarak kullanıldığı ve fiili durumda zemin katının tavanı ahşap lambri şeklinde halen Eczane olarak, diğer normal katların ise büro-ofis amaçlı olarak faaliyet gösterdiği, boyalı, camlı demir kapı ile cadde yönünden üst katlara eski halini koruyan ahşap merpen ile irtibatın sağlandığı, A2 Yapı ve Halk Sigorta'nın katlarda kiracı oldukları, ' iki küçük oda, mutfak ve banyo-WC' bölümlerinden oluşan bu katların mutfak tezgahının seramik kaplı olduğu, duvar kaplamalarının da kısmen duvar kağıdı kısmen de boya olduğu ve bu tip eski yapılarda kullanılan sürgü pencere tipi doğramalarının da boyalı-bakımlı durumda olduğu ; İskele Sokak tarafındaki kapalı çıkmanın bulunduğu yerden Yeniköy İskelesini gören her iki normal katın da yine aynı yerden İstanbul Boğazı Manzarası bulunduğu '' hususları tespit edilmiştir.


Kıymeti : 7.500.000,00 TL

1. Satış Günü : 09/10/2017 günü 15:10 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 09/11/2017 günü 15:10 - 15:20 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONUSatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6082 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/06/2017


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.