29 / 09 / 2022

Satıcı ne kadar tapu harcı öder?

Satıcı ne kadar tapu harcı öder?

Taşınmaz malların alım satım işlemleri için Tapu Müdürlüğünde belli oranlarda harç ödenmesi gerekiyor. Peki, satıcı ne kadar tapu harcı öder? Tapu harcı oranı nedir?Satıcı ne kadar tapu harcı öder?

Taşınmaz malların alım satım işlemleri için Tapu Müdürlüğünde belli oranlarda harç ödenmesi gerekiyor. Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır. 


Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor.


“Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. 


Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20’dir. Peki, satıcı ne kadar tapu harcı öder?


Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanıyor. 


Ancak, kimi zaman tarafların aralarında yaptıkları anlaşmaya göre satıcılar bu masrafları alıcıya da yükleyebiliyor.


Tapu harcının eksik ödenmesi..

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön