Saygınlar İş Makineleri İnşaat Malzemeleri Hafriyat Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Saygınlar İş Makineleri İnşaat Malzemeleri Hafriyat Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Saygınlar İş Makineleri İnşaat Malzemeleri Hafriyat Nakliyat Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duran Özçelik, Vedat Kurt tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.


Saygınlar İş Makineleri İnşaat Malzemeleri Hafriyat Nakliyat Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duran Özçelik, Vedat Kurt tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 14 Temmuz'da kuruldu. 


Saygınlar İş Makineleri İnşaat Malzemeleri Hafriyat Nakliyat Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1- İnşaat malzemeleri alım satımı, taahhüt işleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında, askeri,resmi,özel ihalelere girmek, taahhütleri yerine  getirmek, başkalarına devir etmek, başkalarına taşeronluk yapmak ve başkaları ile ortak yapmak, 2- İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.  3- Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.  4- Her türlü hafriyat işlerini yapmak, hafriyat işleri ile ilgili her türlü malzeme, alet, makine ve teçhizatın alımı,satımı ithal ve ihracını ve infakı ile uğraşmak, 5- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane, inşaları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, 6- Yurt içinde veya yurt dışında her türlü resmi özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işeri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, inşa etmek ve kiraya vermek.  7 Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık attırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usülü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü  inşaat işlerini anahtar teslim taahhüt etmek.     8- Şirket her türlü özel, resmi kurum ve kuruluşlara ait hafriyat ve kazı işlerini gerçekleştirmek, imar yapılaşma toplu konut sosyal konut yapı kooparatifi, fabrika okul iş hanı sanayi sitesi yol, bordür kaldırım,çocuk parkları, baraj, köprü kanal ve bilumum tesisat, ısıtma tesisleri inşaa ve işletmek, kat karşılığı inşaat yapmak yapılan inşaatların yıkımını yapmak, inşaatların yapımı veya işletilmesi konusunda ihale ve taahhütlere girmek, taşeronluğunu yapmak, bunların ticaretini yapmak, kamp tesisleri kurmak yurt içinde ihalelere katılmak, ipotek almak ve vermek, 9- İnşaat malzemeleri alım satımı, taahhüt işleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında, askeri,resmi,özel ihalelere girmek, taahhütleri yerine  getirmek, başkalarına devir etmek, başkalarına taşeronluk yapmak ve başkaları ile ortak yapmak, 10- İnşaat ve taahhüt alanlarında kullanılan dozerler, ekskavatörler, yükleyiciler her türlü lastik ve palet, tekerlekli, kazıcı, yükleyici, delici, ağır iş makineleri, asfalt makineleri, silindirler bilumum özel amaçlı kazma,yükleme, boşaltma, delme, nakletme araç ve gereçlerinin makinelerinin bütün ekipmanlarının imalatı kiralanması kiraya verilmesi, ikinci el iş makineleri satmak gerekli hallerde Finansal  Kiralama ile yurt içinden ve yurt dışından temin etmektir. Bunların yedek parça lastik alet ve edavatlarını  temin etmek madeni yağlar cıvata somun gibi parçaları imal etmek, yurt içinden ve yurt dışından satın almak, ve pazarlamasını yapmak,  11- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri,  özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat,yol,su kanalizasyon, doğalgaz, alt yapı, üst yapı, dekorasyon restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek.  12- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 13-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar veya kiraya verir.  14- Şirket  yurt içinde veya yurt dışında her nevi kara, hava, deniz nakil  vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye işini yapmak 15- Karayolu, havayolu ile yurt içi, yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığı, servis taşımacılığı yapmak, bunun için gerekli filoları kurmak, kurdurmak, otobüs kamyon otomobil ve benzeri nakil vasitaları ile ilgili alım satım ihracat ve  ithalatını yapmak, servis bakım istasyonları akaryakıt tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,  16- Yurt içi ve yurt dışı kurum ve bankalardan gerçek ve tüzel kişilerden her çeşit krediler sağlamak, teşvik tedbirlerinden yararlanmak gerektiği takdirde şirketin malları üzerinde ipotek tesisi etmek, uzun orta ve kısa vadeli borçlanmalarda bulunmak,  17- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılabilir, konusu ile ilgili şubeler açmak, distribütörlük, acentelik yapmak, 18- İştigal konusuna giren maddelerin üretici imalatçı, toptancı, perakendeci, ithalatçı ihracatçı müteahhit ve pazarlamacı sıfatları ile her türlü iç ve dış ticaretini.


Saygınlar İş Makineleri İnşaat Malzemeleri Hafriyat Nakliyat Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, Meclis Caddesi, No:27.