Şehir hastaneleri ve maliyetlerine ilişkin 8 soru mecliste!

Şehir hastaneleri ve maliyetlerine ilişkin 8 soru mecliste! Şehir hastaneleri ve maliyetlerine ilişkin 8 soru mecliste!

Şehir hastaneleri ve maliyetleri TBMM gündeminde konu oldu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel konuya ilişkin yazılı soru önergesi hazırladı...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, şehir hastanelerine ve maliyetlerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Özel sorularını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.

Özel önergesinde "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının büyük önem atfettiği projelerden biri olarak şehir hastaneleri öne çıkmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla başlatılan sağlığın ticarileştirilmesi programının bir halkası olarak yorumladığımız şehir hastaneleri projesi, hazırlanan raporlara göre normal ihale yöntemlerine göre yüzde 24 daha pahalıya mal edilmektedir. Şehir hastaneleri projesi, eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişime değil, sağlığın özelleştirilmesine hizmet edecek bir planlama üzerinde ilerlemektedir." dedi.

"Bugüne kadar 8 adet şehir hastanesinin hizmete geçtiği, bunların Yozgat, Mersin, İsparta, Adana, Kayseri, Manisa, Eskişehir ve Elazığ olduğu belirtilmektedir. Türkiye genelinde toplam 28 şehir hastanesinin açılacağı ifade edilmektedir.Türkiye’de üniversite hastanelerinde acil olmayan ameliyatların yapılmasının genelgelerle engellendiği ve mal zeme temininde sorun yaşandığı bilinirken, şehir hastanelerine ihtiyaçtan çok daha fazla malzeme ve cihaz alındığı iddia edilmektedir." şeklinde açıklamalarda da bulunan CHP'li Özel Bakan Koca'ya 8 soru sordu.

Özel'in soruları

1. Türkiye’de hizmet veren şehir hastanelerinin sayısı kaçtır? Bu. şehir hastaneleri hangi illerdedir?

2. 2019 yılında hizmete başlayacak şehir hastanelerinin sayısı kaçtır? Bu şehir hastaneleri hangi illerdedir?

3. Toplam kaç şehir hastanesi yapımı planlanmaktadır? Yapılacak şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi ne kadardır?

4. Şehir hastaneleri ayrı ayrı belirtilmek üzere toplam ne kadara mal edilmiştir? Yüklenici firmalar, şehir hastaneleri projelerini gerçekleştirmek için ne kadar borçlanmıştır?

5. Yozgat, Mersin, İsparta, Adana, Kayseri, Manisa, Eskişehir ve Elazığ’daki şehir hastanelerine ayrı ayrı belirtilmek üzere yüklenici firmalara ödenen kiralar ne kadardır?

6. Yozgat, Mersin, İsparta, Adana, Kayseri, Manisa, Eskişehir ve Elazığ’daki şehir hastanelerine ayrı ayrı belirtilmek üzere cihaz ve malzeme alımı için ne kadar ödenmiştir?

7. Şehir hastanelerinin açıldığı şehirlerde kapatılan hastane bulunmakta mıdır?

8. Şehir hastanelerine ihtiyaçtan fazla cihaz ve malzeme alındığı iddia edilmektedir. Buna karşın üniversite hastanelerinin cihaz ve malzeme eksikliğiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. Doktorları yetiştiren yerler olması nedeniyle üniversite hastanelerinin eksikleri tespit edilmiş midir? Üniversite hastanelerinin bu sorunlarının çözülmesi için bir planlama yapılmakta mıdır?
 

pus