01 / 07 / 2022

Şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait form!

Şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait form!

İndirimli bina vergisi oranının uygulanabilmesi için, muafiyet şartlarını taşıyan mükelleflerin durumlarına uygun olanını doldurup belediyeye vermeleri gerekiyor. İşte şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait form..Şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait form!

İndirimli bina vergisi oranının uygulanabilmesi için, muafiyet şartlarını taşıyan mükelleflerin, 38 seri nolu emlak vergisi tebliğine ekli formlardan durumlarına uygun olanını doldurup imzalayarak ilgili belediyelere gerekli belgelerle birlikte vermeleri gerekiyor. 


Ancak, daha önceki yıllarda bildirim veren ve durumları bu Tebliğde belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin form vermelerine gerek bulunmamaktadır. 


Daha önceki yıllarda bildirim vermekle birlikte durumları bu Tebliğde belirtilen şartları taşımayan mükelleflere ait tek mesken binaları için, 1.1.2004 tarihinden itibaren indirimli bina vergisi oranı uygulanmayacaktır.


Belediyeler, hiçbir geliri olmayan mükelleflerden istenecek belgeler hariç olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan formlar dışında mükelleflerden başka bir belge talep etmeyeceklerdir.


Bu kapsamında Şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait bildirim örneği aşağıda yer alıyor:


TEK MESKENİ OLAN (İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL) ŞEHİTLERİN

DUL VE YETİMLERİNE VE GAZİLERE AİT FORMTarih: ...../....../..................... BELEDİYE BAŞKANLIĞINAEmlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


- Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’ yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.


- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım. 


Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.ADRES:

 

MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

(İmza)


Sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması!