Semeresizlik belgesi nedir?

Semeresizlik belgesi nedir? Semeresizlik belgesi nedir?

Semeresizlik belgesi nedir? Semeresizlik belgesi ne işe yarar?: Semeresizlik belgesi, alacaklının alacağını borçludan tahsil edememesi durumunda alacaklı vekilinin talebi üzerine kendisine verilen belge olarak ifade ediliyor...


Semeresizlik belgesi nedir?

Semeresizlik belgesi, alacaklının alacağını borçludan tahsil edememesi durumunda alacaklı vekilinin talebi üzerine kendisine verilen belge olarak tanımlanıyor.


Semeresizlik belgesi örneği..


T.C.

Dosya No : E.

Alacaklı:

Borçlu:


Alacağın faiz ve gider ile birlikte miktarı:


Yukarıda adı geçen borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemleri sonuçsuz kalmış, borçlunun haciz yapılacak başkaca bir adresi de tespit edilememiştir. 


İlgili yerlere yazılan haciz müzekkerelerinden de herhangi bir sonuç alınamamıştır. Dosya konusu borçtan dolayı şu ana kadar yapılmış herhangi bir tahsilat bulunmamaktadır. İşbu semeresizlik belgesi, alacaklı vekilinin talebi üzerine kendisine verilmiştir.


İcra Müdürü

Mühür ve İmzaSemeresizlik belgesi müzekkere örneği...

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

0000/000000E


ALACAKLI    

VEKİLİ                      

ADRESİ  

BORÇLU    

ALACAK MİKTARI TL (FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ)  

   

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için aşağıda açık kimliği kayıtlı adı geçen borçluya 00 /00 /0000 tarihinde 21. maddeye göre tebligat yapılmıştır. Borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemleri sonuçsuz kalmış, borçlunun haciz yapılacak başkaca bir adresi de tespit edilememiştir. İlgili yerlere yazılan haciz müzekkerelerinden ve araç ve gayrimenkul araştırmaları neticesinde de herhangi bir sonuç alınamamıştır. 


Dosya konusu borçtan dolayı şu ana kadar yapılmış herhangi bir tahsilatbulunmamaktadır.  


İşbu semeresizlik belgesi, alacaklı vekilinin talebi üzerine kendisine verilmiştir.

      

BORÇLU İCRA MÜDÜRÜ

TC NUMARASI

Mühür ve İmza


BABA ADI  

ANA ADI  

DOĞUM TARİHİ