09 / 08 / 2022

Servet GYO ile Deks Yatırım resmen birleşti! 

Servet GYO ile Deks Yatırım resmen birleşti! 

Servet GYO hisselerinin yüzde 100'üne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi...Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri hakkında açıklama yaptı...

Servet GYO hisselerinin yüzde 100'üne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdiğini açıkladı.

Servet GYO KAP açıklaması:
Şirketimizin, hisselerinin %100'ne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin 20.02.2020 Tarih 2020/12 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde alınan karar aşağıdaki gibidir;

"Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahip olduğu Deks Yatırım A.Ş.'yi kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir..."

Kamuoyuna Duyurulur,

Saygılarımızla...