Sincan Belediyesi'nden 6.6 milyon TL'ye kiralık otopark, lokanta ve düğün salonu!

Sincan Belediyesi'nden 6.6 milyon TL'ye kiralık otopark, lokanta ve düğün salonu! Sincan Belediyesi'nden 6.6 milyon TL'ye kiralık otopark, lokanta ve düğün salonu!

Sincan Belediye Başkanlığı; mülkiyeti belediyeye ait olan otopark, lokanta ve düğün salonunu 5 yıllığına 6 milyon 615 bin 240 TL'den kiraya veriyor. İhalesi; 24 Ekim'de...
Sincan Belediye Başkanlığı; mülkiyeti belediyeye ait olan otopark, lokanta ve düğün salonunu 5 yıllığına kiraya veriyor. Söz konusu gayrimenkullerin ihale kapsamında muhammen bedeli 6 milyon 615 bin 240 TL olarak belirlendi. 


İhaleleri; Sincan Belediye Başkanlığı 2. Kat Meclis Toplantı Salonu'nda 24 Ekim 2014 tarihinde saat 15.00'te yapılacak. İHALE İLANI: 


TAŞINMAZ KİRASI T.C.SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 1147


İHALE İLANI


SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Taşınmaz Kiraya Verilecektir.


1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:


1.1. İdarenin:


a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı


b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara


c) Telefon ve Faks numarası : 444 4 762 - 312 271 12 72


d) İlgili personel : Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM


1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.


2. İHALENİN KONUSU:


2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği 


Kapalı Teklif Usulü ile 01.04.2015 tarihinden itibaren 5 ( Beş ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.


2.2. Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup; Otopark: 320 araçlık, otopark içi ve bina dışında dijital dolu- boş göstergeli, cctv kontrollü, araç yıkama birimi olan, havalandırma sistemli, 


giriş çıkış bariyerli, bilet verme makinesi, abone kartı ve ücretli bilet lazer okuyuculu, süre hesaplayıp ücretlendirme yapan program ve ücretlendirici modülü olan, aydınlatmaları fotoselli, 


enerji panoları ayrılmış, dört grup asansör ile inip çıkılabilen, üç katı bodrumda diğerleri katlarda olmak üzeri yedi katlı betonarme yapıda inşa edilmiştir.


Cafe - Lokanta - Pastane ve Mutfak: 4. ve 5. katların birleştirildiği üç cephesi manzaralı, mutfak, vvc, asansör, ses ve cctv sistemi ile hizmet sunabilecek yerdir. Çok Amaçlı Salon: 4. ve 5. 


katların birleştirildiği 512 kişi koltuk kapasiteli; Dijital Konferans sistemi, Dvd kaydetme, Elektronik Tepegözlü, px / mp3 / dvd okuyucusu olan, rgb, audıo+video bağlantı olan, müzik sistemine 


bütünleşmiş olup ışık sistemli, ses, müzik efekti yapabilen sistemleri olan, iki dil ve yüz dinleyici kapasiteli anında tercüme sistemi ( kulaklıklar dâhil) kurulu olan sahnesi yapılı kısımdır. 


Düğün Salonu: Kolonsuz, asansörlü, yemek servisi yapmak için mutfaktan servis asansörü olan, ses ve ışık gösterisi yapılabilen xga splitter, dvd kaydedici,3000 ansı-lümen projeksiyon cihazı 


dvd/vcd/cd/mp3 okuyucu olan, terası olan çift cepheden Sincan manzaralı, havalandırma sistemi kurulmuş ve enerji panosu ayrı halde olan enerji kesintilerinde devreye giren jeneratör destekli 603 


kişi kapasiteli bölümdür. Genel Özellikler: Bina tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merpen, dört asansör bulunmaktadır. 


Binanın enerji girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur. Bina Çevresi: Otopark girişi Vatan caddesi, 


çıkışı İnal caddesindendir. Otoparka girip çıkmadan boş yer olup olmadığını gösteren sistem Vatan caddesinden görülecek şekilde konulmuştur.


3- İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin toplam muhammen bedeli 6.615.240,00 TL ( KDV DÂHİL ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 198.457.20 TL'dir.


4- İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 24.10.2014 


tarihinde saat 15.00'de yapılacaktır. Teklifler en geç 24.10.2014 tarih ve saat 15.00'e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.


5- , İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.


5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:


a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),


b) Noter tasdikli imza beyannamesi,


c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,


ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,


e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),


5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:


a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,


b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,


c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak),


ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),


d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


6. Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL'dir


7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.


8. İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.


9. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.


İhale ilanı için tıklayın