Sinop Nükleer Santrali'nin anlaşması TBMM'ye gönderildi!

Sinop Nükleer Santrali'nin anlaşması TBMM'ye gönderildi!

Sinop'ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer santral için Japonya ile imzalanan anlaşmalar Meclis onayına gönderildi. 2023 yılma kadar iki nükleer güç santralinin devreye alınması hedefleniyor..


Sinop'ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer santral için Japonya ile imzalanan anlaşmalar Meclis onayına gönderildi. 2023 yılma kadar iki nükleer güç santralinin devreye alınması, üçüncü santralin inşasına başlanması ile nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının artırılması hedefine vurgu yapılan tasarının gerekçesinde, Türkiye'nin yürüttüğü nükleer enerji programı çerçevesinde halihazırda iki nükleer güç santrali projesinin devam ettiği kaydedildi. İlk proje için Rusya ile 2010'da Akkuya'ya ilişkin anlaşmanın imzalandığını ve gerekli iç hukuk onay işlemleri tamamlanarak anlaşmanın yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. İkinci nükleer santral projesi ile santralin gerek inşaat gerek işletme döneminde insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesi, santralde kullanılacak malzeme ve ekipman üe teknik servis hizmetlerinin yerli tedarikinin sağlanması ve Türkiye'ye teknoloji transferi gerçekleştirilmesi hedeflendiği de vurgulandı. 


Dünya