Sinop'ta imar planları iptal edildi! 

Sinop'ta imar planları iptal edildi! Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilerek onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları'nı iptal kararı aldı. 


Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilerek onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz Kaleyazısı, "Sinop İmar Planı'nın iptali, aynı zamanda yeni imar planı yapılıp, onaylanıncaya kadar hiçbir inşa faaliyeti yapılamayacağı anlamına gelmektedir" açıklamasını yaptı. 

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları belediye meclisi tarafından 4 Eylül 2016 tarihli ve 116 sayılı karar ile onandı. Sinop Çevre Dostları Derneği'nce 3194 sayılı İmar Kanunu'na ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu açıklandı. Planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı gerekçesiyle planın iptali istemiyle Samsun 1'inci Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme davayı imar planlarını mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. 

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Kaleyazısı, kentin imar planlarının açtıkları dava sonucu iptal edildiğini anlatarak, "Bu durumda şehir girişinde ve Ada Mahallesi'nde örnekleri görülen şehir imarına kalıcı hasar veren uygulamaya devam edilemeyecektir. Aslında mahkeme esas karardan önce yürütmeyi durdurma talebimize cevap vermiş olsaydı imar mevzuatına ve hukuka uygun olmayan uygulamalarla şehrimiz zarar görmemiş olacaktı. Bugün çıkabilecek sıkıntılarla karşılaşılmayacaktı. Sinop İmar Planı'nın iptali aynı zamanda yeni bir imar planı yapılıp, onaylanıncaya kadar hiçbir inşa faaliyeti yapılamayacağı anlamına gelmektedir. İptal kararı Sinop halkı ve Sinop Belediyesi için büyük bir şanstır. Beyaz bir sayfa açılmıştır. Karar belediye meclisine taşınır ve yeni bir plan yapma kararı alınırsa hızlı ve doğru bir çalışma ile mağduriyetler önlenebilir" açıklamasını yaptı.