01 / 10 / 2022

Şişli Halaskargazi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Şişli Halaskargazi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi 673 Ada 18 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 29 Haziran 2022 tarihli ve 4028164 sayılı yazısı ile; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan "İçişleri Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç Duyulan Yapı ve Tesislerin Bakım ve Onarımı ile Yapımına İlişkin Protokol" kapsamında ve Bakanlığımızca dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere İstanbul ili, Şişli ilçesi, Halaskargazi Mahallesi 673 ada 18 parsele yönelik plan çalışmasının talep edildiği ifade edilerek söz konusu taşınmaza ilişkin çevre alan kullanımları ve planlama kararları dikkate alınarak hazırlanan "Ticaret-Konut Alanı Bitişik Nizam 6 Kat (B-6)" kullanım kararından oluşan UİP- 34877897 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102 (e) ve (k) maddeleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6. maddesinin 6. bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca re'sen 29.06.2022 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Şişli Halaskargazi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 10.08.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu, internet sitesinde ve e-plan otomasyon sisteminde askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi 673 Ada 18 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili tüm detaylara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Detaylar için tıklayın 

Beykoz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu değişikliği askıda!

Başakşehir Şahintepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

 Kanal İstanbul 1. Etap imar planı değişikliği plan notu ilavesi askıda!

Ümraniye 1/5000 ölçekli plan notu tadilatı askıya çıkarıldı!

Büyükçekmece Karaağaç 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda!

Esenler Menderes Mahallesi 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda!

 
Geri Dön