Sivriada imar planı durduruldu!

Sivriada imar planı durduruldu! Sivriada imar planı durduruldu!

Doğal sit alanı olan Sivriada'ya otel AVM, kongre merkezi, cami yapı minin önünü açan Çevre ve Şehir cilik Bakanlığı tarafından hazırla nan imar planının yürütmesi dur duruldu.


Sivriada imar planı durduruldu. Mahkeme, Sivriada'da ki kültürel varlık olarak tescillener manastır, kilise ve sarnıçlar yol sayılarak hazırlanan planın şehir cilik ilkelerine ve kamu yararın* uygun olmadığına karar verdi Adalar Belediyesi Çevre ve Şe hircilik Bakanlığı'nın 17 Hazi ran 2013 tarihinde onayladığ Sivriada'yı "askeri alan" kullanı mından çıkarıp "turizm+kültüre tesis" alanına dönüştüren plar değişikliklerine itiraz etmişti. İti razlardan sonuç alınamayınca be lediye konuyu mahkemeye taşıdı. Planların yürütmesinin durdu rulması ve iptali istemi ile açılar davada İstanbul 3. İdare Mahke mesi bilirkişiler tarafından yapılar keşif sonrasında yürütmeyi dur durma kararı aldı. Adalar Beledi ye Başkanı Atilla Aytaç, bu kara sonrasında ada için yeni bir plar yapılmasının gündeme gelebile ceğini söyledi. Aytaç "Yürütmey durdurma kararı adada artık hiç birşey yapılamayacağı anlamı na gelmiyor" dedi 


Cumhuriyet