SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik!

SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik!

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, değişikliklerle aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlara yeni maddeler de eklendi.

Böylece Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu'nun ihraç ettiği borçlanma araçları, Türkiye'de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde ya da dışında ihraç edilmiş gayrimenkul sertifikaları ve projeye dayalı menkul kıymetler ile serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları, söz konusu finansal araçların da kapsamına alındı.

Diğer bir yandan aynı bölüme, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile Merkez Bankasının üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler" maddesi de eklenmiş oldu.

SPK

Faka tbu maddede sayılan varlıkların repo ve ters repo işlemine konu edilmesinin, buna ilişkin olan talebin Takasbank'a iletilmesi üzerine Takasbank tarafından belirlenecek tarihten sonra mümkün olabileceği de hükme bağlandı.

- Repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçların değerlemesi

Yapılan düzenleme doğrultusunda, tebliğde işleme konu finansal araçların değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin özel hükümler bölümündeki madde de değiştirildi.

Bu değişikliğe göre, yatırım fonlarının değerlemesinde, SPK'nin yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarına ilişkin düzenlemesindeki  hükümler esas alınacak.

Değerlemesi gerçekleştirilen yatırım fonlarının teminatlandırılmasında kullanılacak değerleme fiyatı, ilgili kıymetin repoya konu edildiği günde Takasbank'a bildirilen son fiyat olacak. Teminatlandırmada, para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar için değerleme fiyatının yüzde 95'lik kısmı borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlar ve borçlanma aracı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için değerleme fiyatının yüzde 90'lık kısmı esas alınacak.

Bu oran, hisse senedi şemsiye fonuna bağlı fonlar ve ortaklık payı endeksini takip eden borsa yatırım fonlarında yüzde 80, diğer şemsiye fonlara bağlı fonlar ile diğer borsa yatırım fonlarında (serbest şemsiye fonlara bağlı fonlar hariç) yüzde 85, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarında yüzde 75 şeklinde olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile Merkez Bankasının üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş finansal araçların teminatlandırılmasında değerleme fiyatının yüzde 100'lük kısmı esas alınacak.

- İşlem limitleri

Tebliğin işlem limitlerine yeni bir madde de eklenirken, repo ve ters repoya konu edilen, aracı kurumların kendilerinin ya da sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseleri ile aracı kurumların mevduat ve katılım bankaları hariç nitelikli pay sahiplerinin ihraç ettiği finansal araçların tutarının, aracı kurum özsermayesinin yüzde 10'luk kısmını aşamayacağı hükme bağlandı.

Tebliğdeki değişiklikler 1 Ocak 2021 tarihinde, işlem limitlerine ilişkin düzenleme de 25 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.