Sulama alanlarında tarım dışı amaçla arazi kullanımına yönelik düzenleme!

Sulama alanlarında tarım dışı amaçla arazi kullanımına yönelik düzenleme! Sulama alanlarında tarım dışı amaçla arazi kullanımına yönelik düzenleme!

Sulama alanlarında tarım dışı amaçla arazi kullanımına yönelik yönetmelik hükmü değiştirildi. Zorunlu tarım dışı kullanımı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na bağlandı..Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre;

Uygulama alanlarında bulunan tarım arazileri, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı amaçlarla kullanılmayacak.

Ancak zorunlu hallerde, ilgililerin tarım dışı amaçla arazi kullanımı talepleri hakkında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanacak.