Tapu intikalinde Torba Yasa fırsatı!

Tapu intikalinde Torba Yasa fırsatı! Tapu intikalinde Torba Yasa fırsatı!

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, intikal işlemlerinin zamanında yapılmamasının hem ekonomiye hem de vatandaşa büyük zarar verdiğini belirtti.Mirasın intikali, ölen bir kimsenin mal varlığının, alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesidir. Ülkemizde genellikle tapu intikal işlemleri geciktirilir; hatta satış veya kanuni zorunluluk olmadığı sürece yapılmaz. Bu süre içinde ödenmeyen emlak vergileri de daha sonra taşınmaz satışı ya da taksimi yapılmak istenildiğinde çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır. ALTIN EMLAK Genel Müdürü Hakan ERİLKUN, intikal işlemlerinin zamanında yapılmamasının hem ekonomiye hem de vatandaşa büyük zarar verdiğini belirterek ‘Mirasçılara tapu intikalini yapmamak ve vergi borcunu biriktirmek, yıllar sonra vatandaşı büyük bir vergi borcu ve gecikme bedeli ile karşı karşıya bırakıyor. Öyle ki emlak vergileri büyükşehir sınırları içindeki arsa ve arazilerde binde 6 oranında tahsil ediliyor. Zamanında ödenmeyen vergiler bir süre sonra gecikme bedelleri ile beraber satış bedelinin %10’una varan tutarlara ulaşabiliyor. Satış, bağış yada taksim öncesindeki intikal işlemi esnasında emlak vergisi borcu kapatılmadan da işlem yapılamayacağından, daha sonraki süreçte hissedarların karşısına çıkabiliyor” dedi.


İşte kamuoyunda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun olarak adlandırılan 6736 sayılı başlıklı yasa, intikal öncesinde ödenmesi gereken birikmiş vergi borçlarını da af kapsamına aldı. ALTIN EMLAK Genel Müdürü Hakan ERİLKUN bunun emlak vergisi borcu ve intikal işlemlerini yaptırmamış olanlar için büyük bir fırsat olduğunu şu sözlerle ifade etti: 6736 sayılı yasa kapsamında 30 Haziran 2016 tarihine kadar olacak borçları kapsayacak olan afta, gecikme faizleri de silinecek ve kalan tutarlar için minimum 6 ile maksimum 18 taksitte 36 aya varan vadede ödeme imkanı getirilecek. 2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar yada eksik tahakkuk eden mükellefler bu aftan faydalanabilecekler. Buna göre tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) tutarının ödenmesi şartıyla af kapsamında yer alacak. Bu işlemleri tamamlamak için 31.10.2016 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekiyor.