26 / 05 / 2022

Tapuda hangi belgeler gerekli? Tapu masrafları ne kadar?

Tapuda hangi belgeler gerekli? Tapu masrafları ne kadar?

Gayrimenkullerin alım satım işlemi sonrasında doğan tapu devir işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Peki tapuda hangi belgeler gerekli? Tapu masrafları ne kadar?Gayrimenkul alım satım işlemlerinin tapu dairesinde yapılması gerekiyor. Alınan ya da satılan gayrimenkul hangi şehirdeyse, en yakın tapu dairesine gidilir ve tapu işlemleri gerçekleştirilir. Peki tapuda hangi belgeler gerekli? Tapu masrafları ne kadar?

Tapu müdürlüklerinde yapılacak işlemler için randevu alınabiliyor. Alo 181 Tapu ve Kadastro hattı ya da http://randevu.tkgm.gov.tr adresinden online başvuru ile randevu alınabiliyor. Bu işlemde başvuru sahibine gönderilecek kısa mesaj (SMS) doğrultusunda işlem belirlenen gün ve saatte gerçekleştiriliyor. 

Tapuda hangi belgeler gerekli?

Gayrimenkul alıcısı ve satıcısının veya vekillerinin randevu günü ve saatinde gerekli belgelerle tapu dairesinde olması gerekli. Tapuda gerekli olan belgeler ise şu şekilde; 

Tapuda satıcıdan istenen belgeler

1- Tapu aslı veya fotokopisi
2- 1 Resim
3- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
4- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
5- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen belgeler

1- 2 Resim
2- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
3- T.C. Kimlik Numarası
4- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler

1- Mersis numarası ve ticaret sicil no
2- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,
3- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,
4- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu masrafları ne kadar?

2019 yılı boyunca arsa veya arazi alanların tapu masrafları: Arsa ve araziler için tapu harcı indirimi yapılmaması nedeni ile bu tür gayrimenkullerin devir işlemleri için yıl boyunca taraflardan binde 20 oranında harç ödenmesi isteniyor. Tapu döner sermaye harcı olarak yine 128 lira ve ilave hizmet bedeli olarak 17,50 lira tahsil ediliyor.

 

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com