Tekirdağ Ergene'de 5.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Tekirdağ Ergene'de 5.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Tekirdağ Ergene'de 5.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Çorlu 3. İcra Dairesi ,Tekirdağ Ergene 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika ve arsasını satışa çıkardı. İhalesi 3 Mayıs'ta gerçekleşecek fabrikanın satış bedeli 5 milyon 653 bin 428 TL olarak belirlendi.


Çorlu 3. İcra Dairesi, Tekirdağ Ergene'de bulunan fabrika ve arsasını satıyor.


T.C. ÇORLU 3. İCRA DAİRESİ


2011/874 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


Özellikleri :Tekirdağ ili,Ergene İlçesi,Misinli Mahallesi,347 ada,1 parselde 32.340,07 m² yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmazın borçlu Şencal Narin adına kayıtlı 1141/2400 hissesi satılacak olup ihale konusu taşımaz Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindedir.347 ada 1 parsel ile arsa vasfına dönüşen taşınmazın yüzölçümü 32.340,07 m² olarak belirlenmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmaz üzerinde yapılan araştırma sonucunda; 6360 sayılı kanunla Tekirdağ’ın büyükşehir olması, taşınmazın bulunduğu Misinli Köyü’nün Çorlu’ya bağlı Misinli Mahallesi olarak değişmesi,bölgedeki muadil sanayi arsalarına son dönemlerde talebin artıyor olması, Çorlu’daki emlak piyasasında hareketliliğin,genel olarak arsa fiyatları üzerinde pozitif yönde değer arttırıcı bir etken olduğu tespit edilmiştir.Ayrıca davaya konu yapıların bedellerinin belirlenmesinde;Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri’nde belirtilen esaslar göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır.


1.Güvenlik Binası


Tek katlı betonarme olarak inşa edilmiş olan güvenlik binası 38,00 m² alana sahiptir. Yapının kapı ve pencereleri PVC doğrama, zemini mozaik betonludur.İç cephesi duvar ve tavanları badanası yapılmış olan yapının dış cephesinde boya ve sıva yüzeylerinde dökülmeler mevcuttur. Yapısal olarak binanın çevresinde yer alan saçakların ciddi oranda düşey yüklerin etkisi altında eğilmeye maruz kaldıkları, buna bağlı olarak şekil değiştirdikleri görülmüştür. Yapının genel durumu itibariyle bakımsız hali dikkat çekmektedir. Güvenlik binasının yapısal yıpranması ve kullanım özellikleri göz önüne alındığında değeri 9.500,00 TL’dır.


2.Eski Fabrika Binası


Beton prefabrik taşıyıcı sistemi olan fabrika binası zemin katı itibariyle toplamda 8431 m² alana sahiptir. Binanın ana yola bakan kısımdaki giriş kapısı alüminyum doğramadır.Binada yükleme yapılan kapı demir doğramadan imal edilmiştir.Yapının zemini beton, çatı aşık ve makasları prefabrik beton, çatı kaplaması eternit ve oluklu CTP levhadır. Yapının ön kısmında zemin + bir normal katlı toplam 512 m² alana sahip idari bölüm yer almaktadır. İdari bölümde; ofisler, laboratuar, sağlık odası ve WC için ayrılmış alanlar bulunmaktadır. Zemin kaplamasında mozaik beton kullanılmıştır. Üst kata çıkan merpen mermer kaplıdır. Üst katta yer alan bölümlerin tavanında asma tavan uygulaması yapılmış olup; bakımsızlıktan dökülmeler olduğu görülmüştür. Yine idari bölümün üst ve alt katındaki mahallerde kapı ve doğramalarınPVC olduğu ve yer yer cam yüzeylerinde kırılmaların olduğu tespit edilmiştir. İdari bölümün iç cephesinde duvar boyalarında kabarma ve dökülmeler ile muhtelif alanlarda duvar yüzeylerinde çatlaklar olduğu tespit edilmiştir. Fabrika binasının işletme olarak ayrılan alanı uzunlamasına bölmelendirilmiş durumdadır. Binanın arka tarafı işletme bölümünden ayrılmış durumda olup; bu bölümde de 293 m² alan üzerine kurulu iki katlı betonarme olarak teşkil edilmiş yapı, 948 m ² yüzölçüme sahip kimyasal depo olarak kullanılan bölüm ve 517 m² olarak depo amaçlı kullanılan bölüm yer almaktadır. Betonarme olarak yapılmış iki katlı alanda yapılan incelemede, çeşitli amaçlar için ayrılmış mahaller bulunmakta olup; zemin kaplamasında karo kullanıldığı, duvar ve tavan yüzeylerinde rutubete bağlı kararma ve boya sorunlarının olduğu, üst kata çıkış merpeninin demir doğramadan imal edildiği görülmüştür.Kazan dairesinin kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Binanın yıpranma payı, genel kullanım özellikleri ve mevcut durumu da göz önüne alındığında değeri 3.393.400,00 TL ‘dır.


3.Yemekhane Binası


Eski fabrika binasının arkasında tek katlı betonarme olarak inşa edilmiş, çatı örtüsü eternit kaplı, pencere ve kapıları demir doğrama yapı bulunmaktadır. Keşif esnasında kapalı olması sebebiyle içerisine girilememiş olan binanın; üzerinde yemekhane, bayan ve bay WC tabelalarının bulunduğu girişler kapıları yer almaktadır.Dış cephesinde boya yüzeylerinde kabarma ve dökülmeler tespit edilmiştir. Yapının alt tarafında su deposu yer aldığı görülmüştür. Dıştan yapılan ölçümle bina 567 m² olarak ölçülmüştür. Binanın yıpranma payı, genel kullanım özellikleri ve mevcut durumu da göz önüne alındığında değeri 170.100,00 TL‘ dir.


4.Trafo Binası


Yemekhane binasının yanında yer alan trafo binası betonarme taşıyıcı sistemli inşa edilmiş toplamda 78 m² alana sahip, kapı ve menfezleri demir doğrama olan bir yapıdır. Trafo binasının bitişiğinde tek katlı olarak teşkil edilmiş üstü ve cephesi eternit ile kaplı toplamda 50 m² alana sahip bir yapı daha yer almaktadır. Yapıların yıpranma payı, genel kullanım özellikleri ve mevcut durumları da göz önüne alındığında toplam değeri 28.400,00 TL’dir.


5.Yeni Fabrika Binası


Yeni fabrika binasının taşıyıcı sistemi beton prefabriktir. Bina tek katlı olarak teşkil edilmiş durumda olup; alüminyum doğramadan imal edilmiş giriş kapısı, otomatik yükleme kapısı,PVC pencere doğramaları, prefabrik betondan çatı makas ve aşıkları mevcuttur. Yapıda zemin kaplaması beton ve üzeri yüzey sertleştirici yapı malzemesi uygulanmıştır.Dış cephesinde duvar yüzeyleri sıvalı, iç cephesinde sıva üzeri badanalıdır.Çatı kaplamasında sandviç panel kullanılan yapıda, gün ışığından aydınlanmak için pencere üniteleri ve polikarbon malzeme kullanılmıştır. Bina dıştan dışa yapılan ölçümle 2182 m² alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Binanın içerisinde depo olarak ayrılmış alan yer almaktadır. Yapının yıpranma payı, genel kullanım özellikleri ve mevcut durumu da göz önüne alındığında değeri 992.810,00 TL’dir.


6.Kaba İnşaat Halindeki Fabrika Binası


Yeni fabrika binasının güneyinde dıştan dışa yapılan ölçümle 4288 m² alana sahip, prefabrik beton taşıyıcı sistemli, kolon, kiriş, çatı aşık ve makasları yapılmış durumda olan; çatı ve yan cepheleri ile zemin tamamlanmamış durumda olup; genel itibariyle kaba inşaat halindedir. Yapının yıpranma payı, genel kullanım özellikleri ve mevcut durumu da göz önüne alındığında değeri 964.800,00 TL’dir.


7.Arıtma Yönetim Binası


Betonarme olarak inşa edilmiş olan bina zemin + 1 normal kattan oluşmaktadır. Her iki katı da 49 m² olan binanın demir doğramadan imal edilmiş pencere ve kapıları mevcuttur. İçerisindekaro zemin kaplaması kullanılan yapıda merpen korkulukları demir doğramadan imal edilmiştir. Binanın çatı kaplaması eternit olup; muhtelif bölgelerde kırılma ve dökülmeler görülmüştür.İç ve dış cephesi boyalı olan binada rutubet etkileri mevcuttur. Genel durumu itibariyle bakımsız haldedir. Binanın yıpranma payı, genel kullanım özellikleri ve mevcut durumu da göz önüne alındığında değeri 34.300,00 TL’dir.


8.Arıtma Tesisi


Arıtma tesisi betonarme olarak yapılmış olan fabrika bünyesindeki arıtma havuzlarından oluşmaktadır. Toplam alanları 1110 m²’dir. Yapıların yıpranma payı, genel kullanım özellikleri ve mevcut durumu da göz önüne alındığında değeri toplam değeri 333.000,00 TL’dir.


9.Çevre Düzeni


Fabrikanın içerisinde beton yollar, beton bordürlerle ayrılmış yeşil alanlar, çevre tel çitler, ağaçlandırılmış alanlar mevcuttur. Fabrika içerisinde basit baraka şeklinde yapılar, su kuyusu,ana yola cephe olan bölümde beton duvar üzeri tel çit ve demir bariyer kapı bulunmaktadır. Yapıların yıpranma payı, genel kullanım özellikleri ve mevcut durumu da göz önüne alındığında toplam değeri 144.000,00 TL’dir.


10.Arsa Değeri


Taşınmazların konumu, imar durumu, emsal taşınmazların değerleri ve emlak piyasası rayiç değerleri de göz önüne alındığında arsanın m² değerinin 180,00 TL/m² olacağı,toplam değerinin de 32.340,07 m² x 180,00 TL = 5.821.212,60 TL olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.


Arsa ve üzerindeki yapıların genel toplam değerleri : 9.500,00 TL + 3.393.400,00 TL + 170.100,00 TL + 28.400,00 TL + 992.810,00 TL + 964.800,00 TL + 34.300,00 TL + 333.000,00 TL + 144.000,00 + 5.821.212,60 TL = 11.891.522,60 TL olacağı,borçlunun hisselerinin toplamının (384/2400)+ (757/2400) = (1141/ 2400) x 11.891.522,60 TL = 5.653.428,06 TL (Beş milyon altı yüz elli üç bin dört yüz yirmi sekiz Türk Lirası altı Kuruş) olacağı sonuçve kanaatine varılmıştır.,


Adresi : Misinli Mahallesi,Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Ergene / TEKİRDAĞ


Yüzölçümü : 32.340,07 m²


İmar Durumu : Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi imar planına göre taşınmaz,TAKS:0,55 KAKS:0,70 sanayi alanında bulunmaktadır. Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesinde18. Madde imar uygulaması yapılmadan önce tapuda tapuda Tekirdağ ili,Ergene İlçesi,Misinli Mahallesi,Asfaltaltı Mevkii,1835 parsel sayılı23.400,00 m² yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmaz ve Tekirdağ ili,Ergene İlçesi,Misinli Mahallesi,Asfaltaltı Mevkii,1836 parsel sayılı11.850,00 m² yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmazlar 11.05.2015 tarih ve 2848 yevmiye numarasıyla imar işlemi görerek arsa vasfına dönüşmüştür.


Kıymeti : 5.653.428,06 TL KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 03/05/2017 günü 11:30 - 11:35 arası


2. Satış Günü : 07/06/2017 günü 11:30 - 11:35 arası


Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) - Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi ÇORLU / TEKİRDAĞ


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Teminatlar Müdürlüğümüzün Çorlu Vakıfbank Şubesinde mevcut TR 72000 1500 15800 729 771 2554 iban numaralı hesabına yatırılacak olup iadesi aynı hesap üzerinden tarafların hesaplarına aktarılacaktır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ile 1/2tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-) Tapu kaydı üzerinde 07/01/2013 tarih 318 yevmileno ile "Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verimesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devrinde O.S.B'den uygunluk görüşü alınması zorunludur' şerhi bulunduğundan Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi'nin06/04/2016 tarih 2016/171 sayılı yazılarında belirtilen ihale konusu taşınmazın Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kalması sebebiyle ihaleye katılacakların dikkat etmesi gereken hususlar belirtilmiş olup bu hususlaraşağıdaki şekildedir.


A-)Parsel üzerinde Camel Şahin 1590,05 m²,Doğan Soykal 15.375,00 m² ve Şencal Narin 15.375,00 m² hisseleri vardır.Parsel üzerinde üretimde bulunabilmek amacıyla tesis yapılması için diğer hisselerinde satın alınması gerekmektedir.


B-)Cebri İcrayla satışa konu taşınmaz üzerindeki fabrika binasıruhsat süresi içinde tamalanmadığı için taşınmaz üzerindeki fabrika binası ruhsatsızdır.


C-)OSB Kanunu'nun 15. Md değişik 3. Fıkrası ve ek fıkrası ile 18. Md. 'nin ek fıkrası hükümleri ile OSB Uygulama Yönetmenliği'nin özellikle OSB'lerinde kurulamayacak tesisler,kurulacak tesislerde aranacak nitelikler,arsatahsisleri ve satışlarına ilişkin 9. Bölümde yer alan düzenlemelerin (Özellikle 101. ve 109. Meddesindeki düzenlemeler)dikkate alınması gerekmektedir.(Kurulamayacak tesisler başlığını taşıyan 101. Maddede bu tesisler ayrıntılı olarak sayılımıştır.)


D-)İhaleye girmek isteyen Firmanın bir üst yazı ile engeç ihaleden 1 hafta önce yazıyla firma tanıtım ve yapacağı üretimin konusu evraklarını ek olarak Ergene-1 OSB Müdürlüğü'ne müracaatta bulunması ve üretimin bölgemiz sınırları içerisine yapılabilirliğine ait uygun görüş yazısını almasına müteakip ihaleye girmesi uygundur.


E-)Hisseyi alan Firmanın Ergene-1 OSB Müdürlüğü'ne Genel OSB Taahhütnamesive Atıksu Taahhütnamesi vermesi zorunludur.


F-) 29/12/2015 tarih ve 2015/10 Müteşebbis Heyet Kararı'na göre parsel satışlarında 10,00/m² OSB giderlerine katılım payı alınmaktadır.Bu kapsamda Şencal Narin'in hissesine tekabül eden 15.375 m²x10,00 TL=153.750,00 TL'nin Vakıflar Bankası Çorlu Şb TR 6500 0150 0158 0073 0182 6450 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.


7-) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/874 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur06/03/2017