Tire Akkoyunlu Güneş Enerji Santrali imar planı askıda!

Tire Akkoyunlu Güneş Enerji Santrali imar planı askıda!

İzmir Tire İlçesi, Akkoyunlu Mahallesi Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı...İzmir Tire İlçesi, Akkoyunlu Mahallesi, 0 ada 597 parsele ilişkin hazırlanan 6 MW  kurulu güce  sahip Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, bakanlık tarafından 27 Mart 2017 tarihinde onaylandı.


Bugün askıya çıkarılan Tire Akkoyunlu Güneş Enerji Santrali 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifi, 7 Mayıs 2017 tarihinde askıdan indirilecek.1/1000 ölçekli açıklama raporu için tıklayınız


1/5000 ölçekli açıklama raporu için tıklayınız