19 / 08 / 2022

Tire'de 6.9 milyon TL'ye icradan satılık besi tesisi!

Tire'de 6.9 milyon TL'ye icradan satılık besi tesisi!

Tire İcra Dairesi Müdürlüğü, İzmir İli, Tire İlçesi, Işıklar Mahallesi, Bağiçi mevkii,598 ve 599 parselde yer alan besi tesisini 6 milyon 907 bin 293 TL'ye icradan satıyor...Tire İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  İzmir  İli, Tire İlçesi, Işıklar Mahallesi, Bağiçi mevkii,598 ve 599 parselde yer alan besi tesisi 6 milyon 907 bin 293 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 11 Kasım 2019 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C. TİRE İCRA DAİRESİ
2018/518 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli,Tire İlçesi,Işıklar Mah.,Bağiçi mevkii,598 parsel sayılı,28.459,83 m2 yüzölçümünde,2 adet ahır.ham gübre çukuru,depo,doğumhane,sağımhane binası ve ev ve arsası niteliğindeki taşınmaz İzmir-Tire asfaltına 300 m güneydedir.Üzerinde hayvan yetiştiriciliği yapılmak amaçlı olarak inşa edilmiş yapılaşmalar bulunmaktadır.Etrafı tel örgü ile çevrilmiştir. Kadastral yolu,elektrik ve suyu bulunmaktadır.Komple bir tesis durumundadır.İdari bina:2 katlı betonarme inşa edilmiş olup,65,00 m2 taban alanlı ve toplam inşaat alanı 130,00 m2 dir. Bakımlı ,kullanışlı,10 yıldan az yeni binadır.Değişik amaçlı kullanılan betonarme 2 katlı bina 100,00 m2 taban alanlı inşa edilmiş ve toplam inşaat alanı 200,00 m2 dir.Hayvancılık amacına yönelik inşa edilmiş yarı açık yarı kapalı yapıların toplam inşaat alanı 13.040,00 m2.dir. Üzerindeki binaların 2 katlı olanların sınıfı 3,grubu B ,diğer yapıların sınıfı 1 grubu B olmaktadır.Borçlu şirketin hissesi tamdır.
Kıymeti : 5.393.971,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1-Taşınmazın bir bölümü korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı koruma alanıdır.
2-Türk Ekonomi Bankası A.Ş'nin Ticari İşletme Rehni vardır.
3-T.C Ziraat Bankasının 1. Dereceden ,Türk Ekonomi Bankasının 2. Dereceden,Alternatifbank A.Ş'nin 3. Dereceden ipoteği bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Tire Belediyesi Hizmet Binası Meclis ve Nİkah Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli,Tire ilçesi,Işıklar Mah.,Bağiçi mevkii,599 parsel sayılı ,31.553,87 m2 yüzölçümünde,arsa niteliğindeki taşınmaz İzmir-Tire asfaltına 300 m güneydedir.Mevcut durumu itibari ile boş durumdadır.ve 598 parsele bitişik konumdadır.Her iki parselde bir bütün konumdadır ve etrafı tel örgü ile çevrilidir. Kadastral yolu var,elektrik ve suyu bulunmamaktadır.598 parsel ile birlikte bir bütün olarak kullanılmaktadır ve elektrik ,su faydalanabilecek konumdadır.Borçlu şirketin hissesi tamdır.
Kıymeti : 1.513.322,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.C Ziraat Bankasının 1. Dereceden ,Türk Ekonomi Bankasının 2. Dereceden,Alternatifbank A.Ş'nin 3. Dereceden ipoteği bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Tire Belediyesi Hizmet Binası Meclis ve Nikah Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/518 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.