TMMOB'dan İzmir Alsancak'taki Tariş arazisi imar planlarına dava!

TMMOB'dan İzmir Alsancak'taki Tariş arazisi imar planlarına dava!TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Alsancak'taki 140 bin metrekare alanda Tariş arazilerini kapsayan imar planlarına yeniden dava açacaklarını açıkladı. 


TMMOB Mimarlar Odası  İzmir  Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İzmir Yeni Kent Merkezi'nde Alsancak stat alanı arkasında yer alan 140 bin metrekarelik Tariş arazilerini kapsayan imar planlarına yeniden dava açacaklarını açıkladı.

Evrensel'de yer alan habere göre; yapılan açıklamada dava gerekçeleri şu şekilde açıklandı: 

-Bakanlık daha öncesinde onanmış planlara ilişki alınmış mahkeme kararlarını dikkate almadan mükerrer plan onayladığı,

-Konuya ilişkin TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin dava gerekçelerinin dikkate alınmadan şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı işleme devam edildiği,

-Yeni Kent Merkezi bölgesindeki kullanımlardan farklı turizm+ticaret+konut kullanımını getirerek ve bu kullanımdaki Konut kullanımını %40 belirlemek suretiyle yeni kent merkezindeki MİA kullanımındaki 1/3 konut oranını da aşarak plan bütünlüğünü bozucu nitelikte çevresine olumsuz emsal teşkil ettiği,

-Sosyal teknik altyapı alanlarının azaltıldığı,

-Nüfus yoğunluğunun artırılmasına rağmen bu ihtiyacı karşılayacak sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı,

-İmar uygulamasını yönlendirecek herhangi bir plan notunun oluşturulmadığı(3194 sayılı kanunun 18.maddesi),

-Park alanları altında otopark kullanımının yapılabileceğine ilişkin plan notunun imar mevzuatına aykırı olduğu

Yapılan açıklamada ilgili idarelerin kaybedilen bunca zamana ve emeği dikkate alarak şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı doğrultusunda planlama çalışmalarını sürdürmeli gerektiğinin altı çizildi.

İzmir Gültepe kentsel dönüşüm planları yargıya taşınıyor!