29 / 01 / 2023

TOKİ ve Şahinbey Belediyesi'nden 60 bin TL'ye ev!

TOKİ ve Şahinbey Belediyesi'nden 60 bin TL'ye ev!

TOKİ ve Şahinbey Belediyesi, Mavikent'te yer alan 1.000 konutu satışa hazırlanıyor. Konutların tamamı 93 metrekarelik 2+1'lerden meydana geliyor ve 60 bin TL'den müşterilere sunuluyorŞahinbey Belediyesi, Mavikent'te 1.000 konutu ara ödemesi banka kredisi satışa çıkarıyor. Müracatınn 12 Ağustos ile 27 Eylül arasında yapılacağı konutların tamamı 93 metrekarelik alana sahip 2 oda 1 salon daire tiplerinden meydana geliyor. 


Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlar için aylık 400 TL ödeme yapılıyor. Peşinatın 12 bin TL olarak belirlendiği konutlar için 10 yıl vadelendirme yapılıyor. 


60 bin TL'den satılacak konutlar için Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim 2014'te 3 bin TL'lik ara ödemeler yapılıyor. 48 bin TL vadelendiriliyor. Taksitler ise anahtar teslimi ile başlıyor. Konutların teslimi ise belediyenin belirlediği programla belirlenecek. 


T.C. GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ SOSYAL KONUT TAHSİSİ İÇİN MÜRACAAT ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 

Müracaat Yeri      :Şahinbey Belediyesi Hizmet Binası

 

Müracaat Tarihi   :12 Ağustos 2013-27 Eylül 2013

 

1.       Başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( T.C. Vatandaşı olmak kaydıyla, Nüfus Müdürlüğünden ),

2.       Dar gelirli taahhütnamesi ( aile gelirinin toplamının aylık net 1532 TL den az olduğuna dair belediyeden alınacak matbu taahhütname ),

3.       01/07/2013 Tarihi itibarıyla kendisinin,eşinin ve hanede yaşayan çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin Ülke Sınırları içinde konutu, işyeri, arsa, arazi vb gayrimenkulü olanlar, Belediye veya diğer kamu kurum kuruluşları tarafından konut tahsis edilmiş olanlar ve Motosiklet hariç binek ve ticari taşıtı olanlar müracaat edemez,

4.       Başvuru tarihi itibarıyla Evli veya 1987 ve daha öncesi tarihte doğmuş olmak (Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneğinden),

5.       Kendisinin, eşinin ve hanede yaşayan çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin Şahinbey Belediyesi Sorumluluk Alanı içinde 01.07.2012 tarihinden beri ikamet ediyor olmak (Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneğinden),

6.       Gelir durumuna ilişkin belge;

 

a - İşsizler için sosyal güvenlik kurumlarından ve vergi dairesinden ilişiksiz belgeleri  (varsa yeşil kart),

 

b - Ücretli ve maaşlı çalışanlar için çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan sağlayacakları yetkili amirce onaylı ücret veya maaş bordrosu (Temmuz 2013 tarihli),

 

c - Emekliler için bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarından alacakları gelirlerini gösterir belge,

 

d - Kendi hesabına çalışanlar ve yukarıda sayılmayan ekonomik ve ticari faaliyette bulunanlarla ilgili olarak vergi dairesinden alınacak yıllık kazançlarını gösterir belge, 

TAHSİS SÖZLEŞME ŞARTLARI

 

1.      Konutlarımız Karataş Mavikent'de 2 oda bir salon brüt 93 m² ve 60.000 TL olup, peşinat; Ocak 2014'de 3.000 TL, Nisan 2014'de 3.000 TL, Temmuz 2014'de 3.000 TL ve Ekim 2014'de 3.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL'dir. Geriye kalan 48.000 TL ise 10 yıl (120 ay ) ayda 400 TL taksitledir. Taksitler anahtar tesliminde başlayacaktır.

 

2.      Kalan borç miktarı ( Konutların teslim yılını takip eden ocak ayından başlamak üzere )her yıl bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi ile çarpılarak yeniden değerlemeye tabi tutulur.

 

3.       Anahtar tesliminde tahsis edilen konut ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve şerefiye farklarının hak sahiplerinden tahsil edilecektir. Tüm abonelikler ve bunlarla ilgili masraflar hak sahiplerine ait olacaktır.

 

4.      İbrazedilen belgelerde tahsis şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerintahsisi iptal edilir. Yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında savcılığa suçduyurusunda bulunulur. 

 

5.      Sosyal konut bedeline ilişkin taksit ödemelerinin eksik yapılması veya hiç yapılmaması durumunda 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda aylık gecikme zammı alınır. Üst üste 3 taksit ödenmemesi durumunda, borcun gecikme faizleriyle birlikte 30 gün içinde ödenmesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Buna rağmen borcun ödenmemesi halinde tahsis iptal edilir. Ödemiş oldukları toplam taksit tutarları 3 yıl içerisinde ilgilisine ödenir. Konuta hasar verilmiş ise bunun bedeli de ilgiliye ödenecek tutardan mahsup edilir.

 

6.       Borcun tamamı ödenmeden tahsis edilen konut,bir başkasına satılamaz, devredilemez ve kiraya verilemez. Borcun erken ödenmesi halinde, konut tesliminden itibaren 5 inci yıl dolduktan sonra başkasına satılabilir. Konut adresi ikamet adresi olarak kabul edilir.

 

7.      Konut teslimi Belediyenin belirlediği program dahilinde yapılacaktır.
Geri Dön