TOKİ'den Erzurum'a 96 konut

TOKİ'den Erzurum'a 96 konut

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Erzincan-Olur'a ticaret merkezi, cami, şadırvan, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi işlerini ihaleye çıkardı.

TOKİ, Olur'a konvansiyonel kalıp sistemiyle 96 adet konut, 1'er adet ticaret merkezi, cami, şadırvan, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatlarını açık ihale usulü ile yaptıracak.


İhale, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 26 Kasım 2007 tarihinde saat 14.00'de TOKİ'de gerçekleştirilecek.


Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin şartnamesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında görülebileceği gibi aynı yerden bedeli karşılığı satın alınabilecek.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü, ihale saatine kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.


Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.


Tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.