Torba Yasa kentsel dönüşümü uçuracak!

Torba Yasa kentsel dönüşümü uçuracak! Torba Yasa kentsel dönüşümü uçuracak!

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Gürsel Öngören:“Torba Kanun ile 6306 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler kentsel dönüşümü uçuracak” dedi.Prof. Öngören, Torba Kanun ile kentsel dönüşümde uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üç önemli değişiklik yapıldığını belirtti:


1-) İlki riskli alanda uzlaşmayan parselin, arsanın 2/3 çoğunluk kararıyla satılması,


2-) İkincisi riskli alan ilanında % 65’lik ruhsatsız yapı kriteri ,


3-) Üçüncüsü riskli alanlarda yeni inşaat yapımının 2 yıllık yasaklanması kararları.


Bu üç temel değişiklik kentsel dönüşümü kolaylaştıracak, daha cazip hale getirecek. Özellikle riskli alanda 2/3 kararıyla uzlaşmayan parsellerin il müdürlüklerinde birkaç ay içinde müteahhit ve yatırımcı şirketlere satışı değişikliği kentsel dönüşümü uçuracaktır” diyerek sözlerini sürdüren Öngören; “apartmanlarda dönüşüme karşı çıkanların daireleri nasıl satılıyorsa şimdi de riskli alanda dönüşüme karşı çıkan arsaların veya binaların adadaki diğer maliklere ve yatırımcı şirketlere satılacağını ve bu değişikliğin riskli alan dönüşümlerinin süresini bir ya da iki yıl kısaltacağını” ekledi.


Eskiden sadece acele kamulaştırma ile uzlaşmayan, direnen kişilerin tasfiye edildiğini bunun da süreci bir iki yıl uzattığını ve dönüşüm heyecanının ortadan kalktığını; yatırımcı müteahhitlerin bu ek sürelerde ek kira ödeme riski altında kaldığını ve hesapların şaştığını söyleyen Öngören, riskli alanda dönüşümün yatırımcılar açısından çok cazip hale geldiğini ancak Danıştay ve mahkemelerin durdurma ve tedbir koyma ihtimallerinin düşünülerek yatırımcı şirketlerce dönüşüm süreçlerinin dikkatle planlanması ve hazırlanması gerektiğini vurguladı.


Platform Başkanı Öngören; riskli alanlarda Danıştay’ın iptal kararları doğrultusunda % 65 oranında ruhsatsız veya kaçak yapılaşma kuralı ile özellikle çarpık kentleşen alanların kolayca kentsel dönüşüme katılabileceğini; bu yeni hüküm sonucu Güneydoğuda terör kapsamındaki alanlarda da kentsel dönüşümün kolayca uygulanacağını ve acele kamulaştırmada ortaya çıkan tepkilerin ve sorunların ortadan kalkacağını belirtti. Değişiklik sonucu; üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak ilan edilebilecek.


Değişiklikler Diğerleri Kadar Önemli …

Torba Kanunla getirilen üçüncü önemli değişikliğin de diğerleri kadar önemli olduğunu söyleyen Öngören; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  TOKİ  veya belediyelerin, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabileceğini, uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin durdurulmasının 1 yıl daha uzatılabileceğini belirterek; riskli alan ilan edilen yerlerde alınan inşaat ruhsatlarının hükmünün kalmayacağını, başlayan inşaatların da kentsel dönüşümde yapılacak ana projeyi engellememesi için durdurulacağını ilave etti.


Öngören, Torba Kanun ile getirilen diğer değişikliklerin ise riskli binalar açısından uygulamayı daha da kolaylaştırma ve hızlandırma amaçlı olduğunu söyledi. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören; 6306 sayılı Kanunda hala birkaç değişikliğe daha ihtiyaç bulunmasına rağmen, Torba Kanun vesilesiyle yapılan değişiklikle, Fikirtepe, Gaziosmanpaşa gibi diğer 179 riskli alanda dönüşümlerin artık bir iki yılda tamamlanacağını; Torba Kanun’un kentsel dönüşüme doping yaptığını belirtti.


Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu - Prof. Dr. Gürsel Öngören


10 soruda yeni Torba Yasa!


Haber Taraf Gazetesi'nde şöyle yer aldı


Torba Kanun'un mecliste kabul edilen maddeleri, Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğini de etkileyecek. Uzmanlar yeni yasal düzenlemelerin kentsel dönüşümü 3 noktada değiştireceğini söylüyor. İşte o maddeler: ilki riskli alanda uzlaşmayan parselin, arsanın 2/3 çoğunluk kararıyla satılması, İkincisi riskli alan ilanında % 65'lik ruhsatsız yapı kriteri, Üçüncüsü riskli alanlarda yeni inşaat yapımının 2 yıllık yasaklanması kararları. Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören; bu üç temel değişikliğin kentsel dönüşümü, daha cazip hale getireceğini söyledi. "Özellikle riskli alanda 2/3 kararıyla uzlaşmayan parsellerin il müdürlüklerinde birkaç ay içinde müteahhit ve yatırımcı şirketlere satışı değişikliği kentsel dönüşümü uçuracaktır" diyen Prof. Dr. Öngören; apartmanlarda dönüşüme karşı çıkanların daireleri nasıl satılıyorsa şimdi de riskli alanda dönüşüme karşı çıkan arsaların veya binaların diğer maliklere ve yatırımcı şirketlere satılacağını ve bunun dönüşüm süresini bir ya da iki yıl kısaltacağım ekledi. 

DEĞİŞİKLİKLER DİĞERLERİ KADAR ÖNEMLİ 

Eskiden acele kamulaştırma ile uzlaşmayan, kişilerin uzattığını ve dönüşüm heyecanının ortadan kalktığını söyleyen Öngören, riskli alanda dönüşümün cazip hale geldiğini ancak mahkemelerin durdurma ve tedbir koyma ihtimallerinin düşünülerek yatırımcı şirketlerce dönüşüm süreçlerinin dikkatle planlanması ve hazırlanması gerektiğini vurguladı. 


Öngören; riskli alanlarda için iptal kararlan doğrultusunda % 65 ruhsatsız veya kaçak yapılaşma kuralı ile çarpık kentleşen alanların kolayca dönüşüme katılabileceğini; bu hüküm sonucu Güneydoğuda terör kapsamındaki alanlarda da dönüşümün kolay uygulanacağını ve acele kamulaştırmaya tepkilerin ortadan kalkacağını belirtti. Değişiklikle üzerindeki toplam yapı sayısının %6s'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak ilan edilebilecek. 

DEĞİŞİKLİKLER DİĞERLERİ KADAR ÖNEMLİ 

Torba Kanunda üçüncü önemli değişikliğin de diğerleri kadar önemli olduğunu söyleyen Öngören; Çevre Bakanlığı, TOKİ veya belediyelerin, riskli alanlarda her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl geçici olarak durdurabileceğini, imar ve yapılaşmanın durdurulmasının 1 yıl daha uzatılabileceğini belirterek; riskli alan ilan edilen yerlerde alınan inşaat ruhsatlarının hükmünün kalmayacağını, başlayan inşaatlann da kentsel dönüşümde yapılacak ana projeyi engellememesi için durdurulacağını ilave etti. 

Öngören, Torba Kanun ile getirilen diğer değişikliklerin ise riskli binalar açısından uygulamayı daha da kolaylaştırma ve hızlandırma amaçlı olduğunu söyledi. Kentsel 6306 sayılı Kanunda hala birkaç değişikliğe daha ihtiyaç bulunmasına rağmen, Torba Kanun vesilesiyle yapılan değişiklikle, Fikirtepe, Gaziosmanpaşa gibi diğer 179 riskli alanda dönüşümlerin artık bir iki yılda tamamlanacağını; Torba Kanun'un kentsel dönüşüme doping yaptığını belirtti. Haber Vahdet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Meclisten geçen torba kanun ile kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntılara çözüm olacak önemli değişiklikler yapıldı. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, “Yapılan düzenlemeler kentsel dönüşümü uçuracaktır” dedi.


MİLYONLARCA kişiyi ilgilendiren ve meclisten geçerek yaşalaşan ‘Torba Kanun’ ile Kentsel Dönüşüme doping olacak düzenlemeler de geldi. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, Torba Kanun ile kentsel dönüşümde uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üç önemli değişiklik yapıldığını belirtti.


‘SÜRECİ İKİ YIL KISALTACAK’


Prof. Dr. Öngören, söz konusu değişiklikleri sıralayarak şunları söyledi: İlki, riskli alanda uzlaşmayan parselin, arsanın 2/3 çoğunluk kararıyla satılması. İkincisi, riskli alan ilanında yüzde 65’lik ruhsatsız yapı kriteri. Üçüncüsü, riskli alanlarda yeni inşaat yapımının 2 yıllık yasaklanması kararları. Bu üç temel değişiklik kentsel dönüşümü kolaylaştıracak. Daha cazip hale getirecek. Özellikle riskli alanda 2/3 kararıyla uzlaşmayan parsellerin il müdürlüklerinde birkaç ay içinde müteahhit ve yatırımcı şirketlere satışı değişikliği kentsel dönüşümü uçuracaktır. Apartmanlarda dönüşüme karşı çıkanların daireleri nasıl satılıyorsa şimdi de riskli alanda dönüşüme karşı çıkan arsaların veya binaların adadaki diğer maliklere ve yatırımcı şirketlere satılacağını ve bu değişikliğin riskli alan dönüşümlerinin süresini bir ya da iki yıl kısaltacak.


‘G.DOĞU’DA DÖNÜŞÜM KOLAYLAŞACAK’


Riskli alan ilanında yüzde 65’lik ruhsatsız yapı kriterinin özellikle çarpık kentleşen alanların dönüşüme katılımını kolaylaştıracağını vurgulayan Öngören sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yeni hüküm sonucu Güneydoğu’da terör kapsamındaki alanlarda da kentsel dönüşüm kolayca uygulanacak. Acele kamulaştırmada ortaya çıkan tepkiler ve sorunlar ortadan kalkacak.


Değişiklik sonucu; üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak ilan edilebilecek. Öngören “Üçüncü değişiklikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ veya belediyeler, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin durdurulmasını 1 yıl daha uzatılabilecek. Riskli alan ilan edilen yerlerde alınan inşaat ruhsatlarının hükmü kalmayacak. Başlayan inşaatların da kentsel dönüşümde yapılacak ana projeyi engellememesi için durdurulacak” dedi.


‘RİSKLİ ALAN CAZİP HALE GELDİ’

Önceden sadece acele kamulaştırma kararı ile direnen kişilerin tasfiye edilebildiğini belirten Öngören, “Bu süreci bir iki yıl uzatıyordu. Yatırımcı müteahhitler bu ek sürelerde ek kira ödeme riski altında kalarak ve hesapları şaşıyordu. Riskli alanda dönüşüm yatırımcılar açısından çok cazip hale geldi. Ancak Danıştay ve mahkemelerin durdurma ve tedbir koyma ihtimalleri düşünülerek yatırımcı şirketlerce dönüşüm süreçleri dikkatle planlanması ve hazırlanması gerekiyor” dedi.


Vahdet


Haber Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde şöyle yer aldı


Yeni Torba Yasa, kentsel dönüşümü hızlandıracak. Yeni kanunla kamulaştırmaya engel olan '2/3 çoğunluk kararı' etkin hale gelecek. İmza süreçleri hızlanacağı için dönüşüme hemen başlanacak. Yasa en çok da dönüşümün simgesi haline gelen ve bir türlü yürümeyen Fikirtepe'ye yarayacak 


YAPIMI yıllarca süren ve boş şantiyelerin bir türlü ilerlemediği kentsel dönüşüm alanları için süreç hızlanıyor. Hazırlanan Torba Yasa ile kentsel dönüşümü uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üç önemli değişiklik yapılıyor. 


Değişiklikler kentsel dönüşümün kötü örneklerinden Fikirtepe için de çözüm olacak. Torba Yasa ile özellikle Fikirtepe'de bir türlü uygulanamadığından kamulaştırmanın önünde engel haline gelen '2/3 çoğunluk kararı' etkin hâle gelecek. Düzenlemeyle acele kamulaştırmada ortaya çıkan tepkiler ve sorunların ortadan kalkacağını belirten Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, torbaya girecek üç değişikliği "İlki riskli alanda uzlaşmayan parselin, arsanın 2/3 çoğunluk kararıyla satılması. İkincisi riskli alan ilanında yüzde 65lik ruhsatsız yapı kriteri. Üçüncüsü riskli alanlarda yeni inşaat yapımının 2 yıllık yasaklanması kararları" diye sıraladı. 


'179 riskli alan kısa sürede biter' 


Riskli alanlarla ilgili olan düzenlemenin önemine dikkat çeken Öngören, "Riskli alanda 2/3 kararıyla uzlaşmayan parsellerin il müdürlüklerinde birkaç ay içinde müteahhit ve yatırımcı şirketlere satışı değişikliği kentsel dönüşümü uçuracaktır. Apartmanlarda dönüşüme karşı çıkanların daireleri nasıl satılıyorsa şimdi de riskli alanda dönüşüme karşı çıkan arsaların veya binaların adadaki diğer maliklere ve yatırımcı şirketlere satılacak ve bu değişikliğin riskli alan dönüşümlerinin süresini bir ya da iki yıl kısaltacak" şeklinde konuştu. Öngören, "Torba Kanun vesilesiyle yapılan değişiklikle, Fikirtepe, Gaziosmanpaşa gibi diğer 179 riskli alanda dönüşümlerin artık bir-iki yılda tamamlanacak. Torba Kanun kentsel dönüşüme doping yaptı. Torba Kanun ile 6306 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler kentsel dönüşümü uçuracak" dedi. Bakanlık 2 yıl durdurabilecek 


Yeni kanunla birlikte bakanlığın riskli alanlarda her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabileceğini aktaran Öngören, şöyle devam etti: "Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin durdurulmasını 1 yıl daha uzatılabilecek. Riskli alan ilan edilen yerlerde alınan inşaat ruhsatlarının hükmü kalmayacak. Başlayan inşaatları da kentsel dönüşümde yapılacak ana projeyi engellememesi için durdurulacak." 


DÖNÜŞÜM için gelen yeni kanunla terör kapsamındaki alanlar da hızlıca dönüşebilecek. Acele kamulaştırmada ortaya çıkan sorunlar ortadan kalkacak. Danıştay'ın iptal kararları doğrultusunda kaçak yapılaşan yerlerin dönüşüme katılacağını belirten Öngören, "Değişiklik sonucu; üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli ilan edilebilecek" dedi. 


Yeni Yüzyıl