Torunlar GYO'nun sermayesi yükseldi!

Torunlar GYO'nun sermayesi yükseldi! Torunlar GYO'nun sermayesi yükseldi!

Torunlar GYO'nun TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi ile birleşme sonrasında çıkarılmış sermayesi 500 milyon TL'den 500 milyon 4 bin 283,00 TL'ye yükseldi.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi ile birleşme sonrasında çıkarılmış sermayesi 500 milyon TL'den 500 milyon 4 bin 283,00 TL'na yükseldi.


Açıklama:

Şirketimizin, sermayesine 17.948.488,38 TL'sı ile % 99,991579 oranında iştirak ettiği, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 730421 Sicil numarasında kayıtlı olan 17.950.000,00 TL'sı sermayeli ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'' ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136.-158 inci maddelerinin ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifi ile birlikte ‘‘devir alan'' sıfatı ile birleşmesi sonrasında, Şirket sermayemizde  nominal 4.283  adet ve nominal 4.283 TL artış olmuş ve paylar 13.01.2017 tarihi itibariyle  ilgili hesaba aktarılmıştır. Birleşme sonrasında çıkarılmış sermayemiz 500.000.000,00 TL'dan 500.004.283,00 TL'na yükselmiştir.