14 / 08 / 2022

Trend GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Trend GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Trend GYO tarafından yayınlanan finansal rapora göre, şirket 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan dönemde 40 milyon 577 bin 579 TL tutarında hasılat elde etti.Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.

Trend GYO tarafından yayınlanan finansal rapora göre, şirket 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan dönemde 40 milyon 577 bin 579 TL tutarında hasılat elde etti. 

Şirket aynı dönemde 77 bin 579 TL kira geliri elde etti. Aynı zamanda şirketin özkaynakları 78 milyon 419 bin 689 TL, toplam kaynakları ise 104 milyon 297 bin 707 TL oldu. 

Trend GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 01.03.2022

KARAR SAYISI: 5

SERMAYEPİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a)     01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.

b)   İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"(KYBF)'nun ve SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Rporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktiflerini pasiflerni, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, finsnal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve blirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz

 

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal raporu için tıklayın