24 / 05 / 2022

Turgutlar Grup, Irak pazarında iki kat daha büyümeyi hedefliyor!

Turgutlar Grup, Irak pazarında iki kat daha büyümeyi hedefliyor!

Şantiye, yurt, okul mobilyaları ile her çeşit ofis mobilyaları kapsamında hizmet veren Turgutlar Grup, yurtdışı faaliyetlerinde önemli bir yer tutan Irak pazarında, 2014 yılında iki kat daha büyümeyi hedefliyor.Türk mobilya üreticileri için en iyi ilk üç pazardan birinin Irak olduğunu ve Irak'a gerçekleşen metal ve ahşap mobilya ihracatının günden güne arttığına dikkat çeken Zaher, "Üreticiler olarak pazarın nabzım iyi ölçmeli ve ihtiyaca göre üretimimiz şekillendirmek durumundayız. Çünkü Irak bizim için önemlidir ve her geçen günde gelişen, büyüyen ve doğal olarak da ihtiyaçları da artan bir ülkedir. Mobilya anlamında hala daha ithalata bağlı olmaları ve Türk mallarına olan itibarlarını da göz önünde bulundurarak Irak pazarını değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum" görüşünü dile getirdi. 


"Irak'taki projeleri yakından takip ediyoruz" Iraklı ithalatçıların ağırlıklı olarak bilinçli ve sorgulayan biryapıyasahip olmalarının, kaliteli üretim yapan kendileri için bir avantaj teşkil ettiğini söyleyen Tarık Zaher, "Ülkenin ihtiyacım anlamak için sadece ithalatçı iş adamlarından gelecek talepleri de beklememek lazım. Biz firma olarak bölgeyi ve bölgede başlayan veya başlayacak olan projeleri yalandan takip ediyoruz. Oncellikle bu projeleri alan yerli ve yabancı firmaların kuracakları şantiyeleri için ihtiyaç duydukları A'dan Z'ye tüm mobilyalarım kendilerine ilk elden sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. 


Irak'ta, şantiye donanımları dışında yurt, okul, ofis ve askeri projelerde kullanılmak üzere tüm yatakhane, yemekhane ve ofis mobilyalarım projeler dahilinde gönderdiklerini ve yeni başlayacak tüm projeleri takip ettiklerini söyleyen Zaher, bu kapsamda ihracatlarını iki katma çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. 


Irak pazarına olan ihracatın gittikçe artış göstermesi üzerine ve birçok ülkeden gelen ve kalite standartlarından mahrum ürünlerin ülkeye sokulması üzerine ithalat yasalarında bazı değişikliklerin meydana geldiğini ifade eden Zaher, tam olarak standarda oturmayan düzenlemeler yüzünden aksaklıklar yaşandığını kaydetti. 


Şantiye, yurt, okul mobilyaları ile her çeşit ofis mobilyaları kapsamında hizmet veren Turgutlar Grup, yurtdışı faaliyetlerinde önemli bir yer tutan Irak pazarında, 2014 yılında iki kat büyüme planlıyor. 


Şirketin üretim ağını ve ürün çeşitliliğini sürekli artırdıklarını belirten Turgutlar Grup Dış Ticaret Müdürü Tank Zaher, kuruluşlarından bu yana piyasa talepleri doğrultusunda büyümeye devam ettiklerini büdirdi. İhracatlarını ilgili pazarların gelenek ve kültürlerine göre şekillendirdiklerinin altını çizen Zaher, Irak ile olan kültürel ve coğrafi yakınlığın, ticaret hacmine olumlu yansıdığını anlattı. 


Üretimlerini metal, ahşap ve tekstil olmak üzere üç ana grup altında yürüttüklerini dile getiren Turgutlar Grup Dış Ticaret Müdürü Tarık Zaher, şantiye grubunun yanı sıra ofis ve okul mobilyalarına da yoğunlaşarak Turgutlar'm bir grup şirketi haline geldiği bilgisini verdi. Ofis mobilyası olarak Turgutlar Grup'un şemsiyesi altında kurdukları Bianos markasıyla hizmet verdiklerini söyleyen Tarık Zaher, şantiye ve okul grupları için de çok kısa süre içinde yeni marka ve modellerle müşterilerin karşısına çıkacaklarım bildirdi. 


Turgutlar olarak Irak'ta büyük projelere imza atan yerli ve yabancı inşaat firmalarıyla çalıştıkları bilgisini veren Tarık Zaher, "Bu firmaların ister şantiyeleri, ister ofisleri veya almış oldukları anahtar teslim projeleri kapsamında ihtiyaç duydukları A'dan Z'ye her çeşit mobilyalarım en hızlı şekilde kendilerine teslim ediyoruz" dedi


Dünya