Tuzla'da 72.3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Tuzla'da 72.3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!T.C. İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulün mal ve üst hakkını 72 milyon 319 bin 421 TL'ye satıyor...


T.C. İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulün mal ve üst hakkı 72 milyon 319 bin 421 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 4 Ekim tarihinde saat 11:20'de gerçekleştirilecek. 

İlan metni: 

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ 2017/697 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hazine Maliyesine ait taşınmazdan ari olarak, üst hakkına konu mallar ve hak satılacaktır. Dosyamızda bilirkişi raporu mevcut olup ayrıntılı bilgiler dosyamızda mevcuttur. İstanbul İl, Tuzla İlçe, 4646 Parsel, MERKEZ Mahalle, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mah. Mahalli idari sınırlara göre tarla vasıflı olan dava konusu parsel Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi 20 dış kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Değerleme konusu tesisin bulunduğu 4646 numaraı parsel tapu kayıtlarına göre ; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesinde kayıtlı tarla vasıflı 40.000,00 m2 yüzölçümüne sahip Maliye Hazinesi mülkiyetindeki gayrimenkuldür. 4646 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Deniz Endüstri A.Ş. lehine 15/12/1982 başlangıç tarihli 49 yıllık irtifak hakkı bulunmaktadır. 4646 numaralı parsel ve sahip dolgu alanı mevcut durum itibariyle çiçek tersanesi olarak kullanımda olup 01/09/2016 tarihinde 5 yıl süre ile Newport Shıppıng Uk Llp firmasına kiralanmıştır. Tuzla İlçesinin Marmara Denizi kıyısında konut tersane ve sanayi alanı orta bölümlerinde ise yoğunlukla sanayi alanı yerleşimleri bulunmaktadır. ilçesi sınırları içinde bulunan sanayi alanlarının bir kısmı organize biçimde teşekkül etmiş durumda iken bir kısmı ise müstakil durumdadır. Bölgede bilinirliği yüksek Deri OSB İstanbul Anadolu Yakası OSB VE BİRLİK OSB gibi sanayi alanları bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölge 22/09/1969 tarih 6/12421 sayılı bakanlar kurulu kararı ile özel sektöre tahsis edilerek gemi inşa ve yan sanayi yapım bölgesi olarak ilan edilmiş olup altyapı yatırımlarının devletçe yapılıp tersane kuracak müteşebbislere devri karalaştırılmıştır. Bölgede yapılan kısmı düzenleme ve altyapı çalışmaları sonrasında Haliç ve İstanbul Boğazında kurulu tersaneler 1980 yılından sonra o gününü şartları gereği devir yapılamadığından irtifak hakkı tesisi ile tahsis edilen tuzla tersaneler bölgesine taşınmaya başlamıştır. Keşif sırasında taşınmaz üzerinde takribi 40 - 42 yıl öncesi muhtelif tarihlerde inşa edildiği anlaşılan personel binaları girişte güvenlik binası arkasında betonarme karkas sistemde idari bina taşıyıcı sistemleri çelik konstrüksiyon olan iki adet gemi yapım atölyesi ve kuru havuz inşa alanı ile vinçler ve kızakların bulunduğu görülmüştür. Tersaneler bölgesindeki Marmara Denizine sıfır konumuda olan tesisin kuzey ve güneybatı cephesinde başkaca tersanelerin bulunduğu bilinmekte olup kuzeydoğusunda 3,60 km. mesafede Tuzla D- 100 kavşağı güneydoğusunda 125 mt. mesafede balık gölü bulunmaktadır. Parsel geometrik olarak dikdgörtgen şeklinde olup topografik yapısı düzdur. Bölgedeki ulaşım imkanları elverişli olup belediye tarafından sağlanan tüm üst altyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ DEMİRBAŞLARIN ENERJİ/ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN ve MAKİNE TEÇHİZATLARININ DEĞERLERİ
Keşif mahallinde tespite konu makine ve teçhizatların birçoğunun uzun süredir kullanılmadığı, bakım görmedikleri, büyük çoğunluğunun ise hurda konumunda olduğu, atölyede bulunan ve de sahadaki vinçlerin ise sertifikalandırılmaları gerekeceği bunun için de bakım tutumların ve test tecrübelerinin yapılması gerektiği bunun da harcama maliyeti gerektirecek bir husus olması nedeniyle muhtemel alıcılar tarafından dikkate alınması gerektiği bilirkişilerce beyan edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki demirbaşların enerji/elektrik sistemlerinin ve makine teçhizatlarının değerleri bilirkişi tarafından 3.562.450,00 TL olarak tespit edilmiştir. (Ayrıntılı raporda adet, birim fiyatı, toplam değere ilişkin bilgiler mevcut olup dosyamızdan incelenebilir)
KURU HAVUZUN DEĞERİ
Deniz Endüstrisi A.Ş. tersanesinde bir adet kuru havuz bulunmaktadır, ölçüleri 210 x 37 x 10.5 m'dir.
1.Taban Alanı : 210 m X 37 m =7.770 m2
2.Yan Duvarlar 210mX10.5mX2=4.410m2
Toplam Beton Yüzey
Alanı : 12.180 m2’dır. Tersanede bulunan kuru havuz Çevre Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı itibariyle belirlediği Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Cetveli'ne göre 2B yapı grubuna girmekte olup, birim fiyatı 590,00.-TL/m2'dir. Bulunacak toplam değerden % 20 oranında yıpranma payı tenkis edilmiştir.
12.180 m X 590,00.-TL/m2 = 7.186.200,00.-TL
Yıp. Payı • %20:7.186.200,00.-TL X 0,20 :1.430.240,00.-TL
Toplam Havuz Bedeli :5.755.960,00.-TL olarak hesaplanmıştır.
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPILARIN BEDELİ
Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 4646 parsel üzerindeki mevcut yapıların yapımı aşamasında kullanılan malzeme ve isçilik dikkate alınarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı itibariyle belirlediği Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Cetveli' ne göre hesaplarının yapılıp % 30 yıpranma payı tenzil edilerek, yapıların hali hazırdaki durumunun tespiti ve ederinin toplamı: 11.537.845,00 TL , %30yıpranma yapı tenzil edilerek toplamı : 8.076.491,50 TL olarak bulunmuştur.(Ayrıntılı raporda bina sınıfı, m², m2değeri, rayiç değer, yıpranma payına ilişkin bilgiler mevcut olup dosyamızdan incelenebilir)
ÜST HAKKI KULLANIM BEDELİ Bilirkişiler üst hakkı kullanım bedeli tespitinde kira geliri kapitlazasyon sistemini kabul etmiş olup üst hakkı kullanım bedelini 54.924.520,21 TL olarak tespit edilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Demirbaşların Enerji/Elektrik Sistemleri ve Makine Teçhizatların Bedeli    3.562.450,00-TL
Kuru Havuz Bedeli    5.755.960,00-TL
Yapıların Halihazırdaki Durumu İçin Tespit Edilen 11.537.845,00.-TL'dan %30 Yıpranma Payı Tenzil Edilmesi Halinde Karşılığı    8.076.491,50-TL
Üst Hakkı Bedeli    54.924.520,21- TL
KONSOLİDE GENEL TOPLAM    72.319.421,71-TLAdresi : İstanbul, Tuzla, Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Cad.Dış Kapı No :20
İmar/Durumu : Tuzla Belediyesinin resmi Internet sitesinde yapılan incelemeler neticesinde; 20.05.2016 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Tuzla Tersaneler Bölgesi ilave Revizyon imar Planında 40.001,20 m2 hesap alanlı dava konusu taşınmazın 39.982,77 m2 ‘sinin Tersane Alanı' fonksiyonlu olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 72.319.421,71 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki/Şerhler : Diğer beş yıllıkları her beş yılın sonunda tespit edilerek bildirilecek bedeller üzerinden E.A. vergisi alınacaktır. Projesinde gösterilen 8 ve 51 otoluk otopark yapının ortak yerlerinden olup başka amaçla kullanılamaz. 387 kalemden ibaret teferruat şerhi mevcut ayrıntılı bilirkişi raporu dosyamızda mevcut olup dosyamızdan incelenebilir. (Tapu kaydındaki gibidir)
1. Satış Günü : 22/11/2021 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Tuzla

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/697 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.